Kurtćehajić: RS je mnogo bliža nestanku nego osamostaljenju

Možda vas zanima

“Nakon brutalnih i kontinuiranih višegodišnjih osporavanja Bosne i Hercegovine od strane Milorada Dodika i verbalnog pretvaranja entiteta u državu, te generisanju priče da će RS i Srbija jednog dana biti jedno i povezivanja RS-a sa BiH sa statusom Kosova u odnosu na Srbiju, došlo je vrijeme da se potpuno otvoreno od strane cjelokupne probosanskohercegovačke intelektualne i političke elite i bez ikakvog uztezanja progovori o RS kao tvorevini odgovornoj za genocid u i oko Srebrenice kao i za njenu odgovornost za druge zločine protiv međunarodnog prava i čovječnosti”, istakao je akademik Kurtćehajić.

Kako je rekao, najprije treba podvući da je RS 9. januara 1992. godine nastala nelegalno i da je priznanje Bosne i Hercegovine od EZ-a i SAD-a od 6. i 7. aprila 1992. godine te prijem u UN 22. maja 1992. godine uslijedio bez ikakvih entiteta.

Do formiranja RS-a u formi entiteta došlo je nakon preliminarnih pregovora u Ankari 4. i 5. septembra 1995. godine i pregovora u Ženevi 8. septembra 1992. godine te parafiranja Dejtonskog sporazuma 21. novembra 1995. godine u Dejtonu i njegovog kasnijeg potpisivanja u Parizu 14. decembra 1995 godine.

“U članu 1. stav- 3.stoji “Bosna I Hercegovina će se sastojati od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske ( u daljem tekstu “entiteti”)
Dakle Bosna i Hercegovina nije sastavljena od dva entiteta jer Bosna i Hercegovina nije bila rastavljena pa da ima da se sastavlja već jasno stoji da se Bosna I Hercegovina sastoji od dva entiteta, a to je velika razlika. Prefiks također nije ‘republika’ već entitet tako da je ispravno reći entitet Republika Srpska, a ne Republika Srpska. Ona je također lažna država koja kao država postoji samo u verbalnom izražaju Milorada Dodika koji pokušava da mantranjem nečega što nije ubijedi druge da ona to jeste. I Kaligula je svog konja proglasio senatorom ali on je opet ostao konj”, rekao je Kurtćehajić.

Naglašava da je povezivanje entiteta RS i njenog statusa u BiH sa statusom Kosova u Srbiji besmisleno jer je Kosovo nezavisna država priznata od velikog broja država u svijetu.

“I to što Dodik priča bilo bi kao da kaže ako Crna Gora ostaje u Srbiji i RS će ostati u BiH, a svi znamo da je Crna Gora od 2006. godine nezavisna. To su besmislice Milorada Dodika. Međutim ono što je najznačajnije jeste da entitet RS postoji slovom Dejtonskog sporazuma koji je međunarodni ugovor i kao takav osporiv od Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora gdje u članu 53 te konvencije po kojoj Međunarodni sud pravde sudi i poništava međunarodne ugovore nedvosmisleno stoji ‘Ništav je svaki ugovor koji je u trenutku sklapanja suprotan normi općeg međunarodnog prava'”, kazao je Kurtćehajić.

Naime, Radi se o IUS COGENS normi koja na prvom mjestu zabranjuje genocid. Dejtonski sporazum je mogao da bude potpisan jer u vrijeme njegovog potpisivanja nije bilo presude za genocid.

“Međutim, nakon što je najveći sud na našoj planeti, Internacionalni sud pravde u Hagu, po tužbi protiv Srbije i Crne Gore od 26. februara 2007. godine u presudi po toj tužbi u tačci 297. dao formulaciju ‘Sud zaključuje da su djela počinjena u Srebrenici, koja potpadaju pod član II (a) i (b) Konvencije izvršena sa specifičnom namjerom da se djelimično uništi grupa muslimana Bosne i Hercegovine kao takva; i shodno tome, da ona predstavljaju djela genocida koji su izvršili pripadnici VRS u Srebrenici i u njenoj okolini počevši od 13. Jula 1995. godine’, entitet RS i Dejtonski mirovni ugovor kao pravni osnov postojanja RS u formi entiteta su dovedeni u pitanje”, kaže profesor.

Dalje navodi da put za deinstaliranje ove tvorevine jeste obraćanje Međunarodnom sudu pravde u Hagu koji pored izricanja presuda ima i funkciju davanja savjetodavnih mišljenja na pitanja koje mu mogu postaviti nadležne institucije Ujedinjenih nacija te ovlaštene međunarodne organizacije.

“Taj sud je i donio presudu za izvršeni genocid te mu se treba obratiti sa nedvosmislenim zahtjevom da da odgovor na pitanje ‘da li Republika Srpska treba biti ukinuta nakon presude koju je ovaj sud izrekao’ jer mi imamo presudu od 2007. godine ali bez dovoljne konkretizacije koja bi obavezala UN da deinstaliraju tvorevinu odgovornu za izvršenje genocida. Samo na taj način bi Republika Srpska dobila sankciju koja bi se sastojala u njenom ukidanju zbog odgovornosti za učinjeni genocid”, istakao je akademik Kurtćehajić.

To zaključuje jer smatra da je postojanje entiteta Republike Srpske nagrada za izvršni genocid i druge strašne zločine protiv čovječnosti i međunarodnog prava i spoznaja da se zločin isplati, a to ugrožava sav smisao prava i pravde.

“I o tome treba da brine Milorada Dodika, a ne da zamajava srpski narod pričom da je RS država i da će se jednog dana otcijepiri od Bosne i Hercegovine i ujediniti sa Srbijom. Kad bi se kojim slučajem desilo da se ostvare Dodikovi snovi i tvorevini odgovornoj za izvršeni genocid dozvoli da ima status države i njena nezavisnost ili pripajanje Srbiji to bi bio bio potpuni sumrak civilizacije i početak borbe za opstanak na našoj planeti gdje više nijedan narod niti država ne bi bili sigurni da ne dožive slični scenario. Tako da je RS mnogo bliža nestanku nego osamostaljenju”, podvukao je akademik Kurtćehajić.

Izvor: klix.ba

Nedavno objavljeno