Akademik prof.dr. Suad Kurtćehajić

0
379

KURTĆEHAJIĆ, Suad (Bijelo Polje, Sandžak, Crna Gora, 28. 8. 1962), akademik, predsjednik Bosanske akademije nauka i umjetnosti „Kulin ban“, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu, doktor nauka, naučnik, istraživač, nosilac Akademske incijative za povrat otuđenog teritorija države Bosne i Hercegovine: Sutorine i Kruševice, u općini Herceg-Novi, matici državi Bosni i Hercegovini,  jednog od dva izlaza države Bosne i Hercegovine na Jadransko more.

Akademik prof. dr. Suad Kurtćehajić je rođen 28. 08. 1962. godine u Bijelom Polju (Sandžak, Crna Gora). Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Rogatici gdje mu je otac radio kao ljekar specijalista. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1987. godine. Završio je sudski pripravnički staž u trajanju od dvije godine u Osnovnom sudu II, u Sarajevu. Početkom 1996. godine u svojstvu asistenta izabran je na predmetima Osnovi prava i Pravo odbrane i sigurnosti, a povjeren mu je i predmet Politički sistem Bosne i Hercegovine. U periodu 1996-2000. godine bio je angažiran u svojstvu asistenta na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na predmetima Teorija države i prava i Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu u martu 2001. godine odbranio je magistarski rad pod naslovom „Ostvarivanje državnosti Bosne i Hercegovine u jugoslavenskoj federaciji“, nakon čega je u istoj godini izabran za višeg asistenta na predmete Osnovi prava i Politički sistem Bosne i Hercegovine. Godine 2006. na Pravnom fakultetu u Bihaću odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Državnost i nezavisnost Bosne i Hercegovine kroz pravnu i političku percepciju Dejtonskog sporazuma“ pod mentorskim vođstvom akademika prof. dr. Omera Ibrahimagića. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici 2006. godine izabran je u zvanje docenta na Katedri za državno i međunarodno javno pravo. Godine 2007. izabran je za docenta na predmetu Osnovi prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a povjereni su mu predmeti  Politički sistem Bosne i Hercegovine, Osnove upravnog prava te Radno i socijalno pravo. Od 2012/2013.  određen je  za jednog od nastavnika na predmetu Savremeni politički sistemi  na master studiju politologije. U 2012. godini izabran je u zvanje vanrednog profesora na predmetima Politički sistem Bosne i Hercegovine i Osnovi prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (FPN), a 2013. godine povjeren mu je predmet Teorija države. U 2017. godini  Suad Kurtćehajić  izabran je za redovnog profesora na naučnoj oblasti politologije (predmeti: Politički sistem Bosne i Hercegovione, Osnovi prava, Teorija države). Na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu početkom 2012/2013. bio je angažiran  na predmetu „Državno i društveno uređenje”. Na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu u poslednjih deset godina angažiran je na predmetu Politički sistemi Bosne i Hercegovine. 

Na skupštini Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti ( BANU)  20. maja 2017. godine  izabran je  za dopisnog člana ove institucije. Ostavku na članstvo podnio je u julu 2021. godine. 

U dosadašnjem radu prof. dr. Suad Kurtćehajić proizveo je kao mentor preko deset magistara nauka  i dva doktora nauka. Bio  je predsjednik  Foruma bošnjačkih intelektualaca pri Svjetskom bošnjačkom kongresu  koji je održao oko sedamdeset  Javnih tribina i press konferencija,  i na kojima je bezbroj puta Suad Kurtćehajić bio uvodničar ili moderator. Nebrojeno  puta se pojavljivao na TV i radio emisijama gdje je iznosio mišljenje o  brojnim političko-pravnim pitanjima. Mnoge od   tih emisija su postavljene na youtube a neke  imaju  posjećenost od nekoliko stotina hiljada pregleda. U prethodnim godinama  posebno je bio prisutan medijski angažman prof. dr. Suada Kurtćehajića kao nosioca Akademske inicijatiive za povrat Sutorine, na rasvjetljavanju istine o Sutorini kao drugom bosanskohercegovačkom izlazu na Jadransko more, i to otvoreno more za razliku od područja Neuma i Kleka, što je veoma bitno. Sutorina je izlaz na otvoreno more, i zbog toga je važnija od Neuma. Naime, prisutna je indiferentnost bosanskohercegovačkih političara generacijama, sve do danas, da pokrenu zakonske procedure za vraćanje Sutorine i Kruševice matici zemlji Bosni i Hercegovini, upozorava akademik Kurtćehajić. A svi oni poslanici koji su glasali, da se otuđi ta teritorija od države Bosne i Hercegovine i pokloni Crnoj Gori, trebaju krivično odgovarati. Povrat se mora jednoga dana desiti. 

Predsjednik je i Akademske inicijative za promjene Ustava Bosne i Hercegovine. Na osnivačkoj skupštini Bosanske akademije nauka i umjetnosti „Kulin ban”održane 28.  februara 2021. godine akademik prof.  dr. Suad Kurtćehajić  izabran je za predsjednika Akademije. U avgustu 2021. godine akademik Suad Kurtćehajić je izabran za predsjednika Upravnog odbora Udruženja nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine.

Djela – objavljene knjige: „Politički sistem Bosne i Hercegovine 2” u koautorstvu  sa prof. dr. Omerom Ibrahimagićem (2002), „Politički sistem Bosne i Hercegovine 3”, također, u koautorstvu sa prof. dr. Omerom Ibrahimagićem (2007), „Prilozi za politički sistem Bosne i Hercegovine” (2017), „Pravno-politička promišljanja o Bosni”(2017).

Autor  preko trideset pet naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u relevantnim naučnim i stručnim časopisima, učesnik je na više  međunarodnih konferencija, naučnih skupova i seminara na kojima se pojavljivao sa pisanim prilozima te kao aktivan učesnik u raspravama. Na promocijama naučnih knjiga desetak  puta se pojavljivao u svojstvu jednog od promotora.

P. S. Suad Kurtćehajić se, skoro trideset godina, bavi Jogom i tehnikom Transcedentalne meditacije koja je, sa preko sedamstotina naučnih radova dosada napravljenih u svijetu, pokazala, da praktikanti ove tehnike duboke relaksacije postižu napredak u svim sferama života i razvijaju puni potencijal uma uz velike koristi po zdravlje, osjećaj sreće, zadovoljstva i ispunjenosti u životu. Univerzitet u Ayovi u USA je ovu tehniku primijenio na svo svoje osoblje, uključujući studente i univerzitetske profesore, a rezultati učinka ove tehnike na osobni razvoj su fascinantni.

Akademik Kurtćehajić je ljubitelj šaha, u  šahu je ostvario značajne učinke i  bio  učesnik  najjače državne (Premijer)  lige  gdje je više puta nastupao za ekipu ŠK Goražde. Trenutno  igra za najstariji Šahovski klub Sarajevo (osnovan 1904 godine) čiji je i  član Predsjedništva. Početkom novembra 2021. godine  osvojio je sa Šahovskim klubom Sarajevo, čiji je bio kapiten, prvo mjesto u Prvoj A ligi FBiH.  Pobjednik je  na dva  memorijalna turnira „Nijaz Duraković”, u pojedinačnoj konkurenciji kulturnih i javnih radnika Bosne i Hercegovine, u šahu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here