PREDSTAVLJAMO USPJEŠNE BJELOPOLJCE: AKADEMIK PROF. DR SUAD KURTĆEHAJIĆ

Možda vas zanima

Dr Suad Kutćehajić rođen je 28.08.1962. godine u Bijelom Polju. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Rogatici. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1987. godine. Završio je sudski pripravnički staž u trajanju od dvije godine u Osnovnom sudu II u Sarajevu.
Početkom 1996. godine Suad Kurtćehajić je zasnovao radni odnos na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu gdje je u svojstvu asistenta izabran na dva predmeta „Osnovi prava” i „Pravo odbrane i sigurnosti” a povjeren mu je takođe u svojstvu asistenta predmet „Politički sistem Bosne i Hercegovine”.
Takođe je u periodu 1996 – 2000. godine ugovorom o djelu bio angažiran u svojstvu asistenta na Fakultetu kriminalističkih nauka na predmetima „Teorija države i prava” i „Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine”.
Postdiplomski studij na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Suad Kurtćehajić upisao je 1996/97. školske godine. Nakon položenih ispita sa prosječnom ocjenom 9,60 odbranio je u martu 2001. godine magistarski rad pod naslovom „Ostvarivanje državnosti Bosne i Hercegovine u jugoslovenskoj federaciji”, nakon čega je u istoj godini izabran za višeg asistenta na predmete „Osnovi prava” i „Politički sistem BiH”.
Suad Kurtćehajić je 13. jula 2006. godine na Pravnom fakultetu u Bihaću odbranio doktorsku disertaciju, pod naslovom „Državnost i nezavisnost Bosne i Hercegovine kroz pravnu i političku percepciju Dejtonskog sporazuma”.
Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici 7. septembra 2006. godine izabran je u zvanje docenta na Katedri za državno i međunarodno javno pravo.
U julu 2007. godine izabran je za docenta na predmetu „Osnovi prava” na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu a povjereni su mu predmeti „Politički sistem BiH“, te „Osnove upravnog prava“ i „Radno i socijalno pravo“. Od 2012/13 određen je za jednog od nastavnika na predmetu „Savremeni politički sistemi“ na master studiju politologije.
Na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu angažovan je na predmetu „Politički sistemi BiH”
Na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu početkom 2012/13 bio je angažovan je na predmetu „Državno i društveno uređenje”.
U 2012. godini izabran je u zvanje vanrednog profesora na predmetima Politički sistem BiH i Osnovi prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu a 2013 godine povjeren mu je predmet Teorija države.
U 2017. godini izabran je za redovnog profesora na naučnoj oblasti politologije
(predmeti: Politički sistem BiH, Osnovi prava, Teorija države)
Na skupštini Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti ( BANU) 20. maja 2017. godine dobio je status akademika izborom za dopisnog člana ove institucije.
Objavljene knjige prof.dr. Suada Kurtćehajića:
Prof. dr Suad Kurtćehajić je koautor udžbenika sa hrestomatijom „Politički sistem Bosne i Hercegovine 2” sa prof.dr.Omerom Ibrahimagićem u izdanju izdavačke kuće „Magistrat” Srajevo 2002. godine. Udžbenik ima preko 500 strana.
Prof. dr Suad Kurtćehajić je (prvi) koautor udžbenika sa hrestomatijom Politički sistem Bosne i Hercegovine 3” sa prof.dr. Omerom Ibrahimagićem u izdanju autora, Sarajevo 2007. godine. Udžbenik ima 847 stranica.
Prof. dr Suad Kurtćehajić je autor najnovijeg udžbenika „Prilozi za politički sistem Bosne i Hercegovine”u izdanju izdavačke kuće „Futur art.” ,Sarajevo 2017. godine. Udžbenik ima preko 700 strana.
Prof. dr Suad Kurtćehajić je autor knjige „Pravno-politička promišljanja o Bosni” u izdanju izdavačke kuće „Futur art.”,Sarajevo 2017. godine Knjiga ima 240 stranica.
Suad Kurtćehajić je autor preko trideset naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u naučnim i stručnim časopisima, i učesnik više međunarodnih konferencija, naučnih skupova i seminara na kojima se pojavljivao sa pisanim prilozima te kao aktivan učesnik u raspravama. Na promocijama naučnih knjiga desetak puta se pojavljivao u svojstvu jednog od promotora.
U dosadašnjem radu prof.dr. Suad Kurtćehajić je u svojstvu mentora proizveo desetak magistara nauka i jednog doktora nauka.
Predsjednik je Foruma bošnjačkih intelektualaca pri Svjetskom bošnjačkom kongresu koji je do sada održao oko sedamdeset Javnih tribina i press konferencija za nešto više od tri i po godine i na kojima je bezbroj puta Suad Kurtćehajić bio uvodničar ili moderator.
Izuzetno je medijski prisutan te se nebrojeno puta pojavljivao na TV i radio emisijama gdje je iznosio mišljenje o brojnim političko-pravnim pitanjima. Mnoge od tih emisija su postavljene na youtube i imaju veliku posjećenost poput TV debate na TV1 gdje je u dialogu sa Visokim predstavnikom objašnjavao Inzcku mogućnosti koje su mu date Dejtonskim sporazumom što je pretvoreno u video klip sa preko 400 000 pregleda, predavanje o Bosni u Čikagu sa preko 400 000 pregleda, TV debate na ATV Banja Luka na temu „Da li je Jugoslavija bila prirodna ili vještačka tvorevina” (atvbl) koja također ima preko sedamdeset hiljada pregleda ili „Opasna politika Dodika prema BiH” (vkbi) sa preko šesnaest hiljada pregleda itd. Zanimljivi su i njegovi nastupi kao uvodničara u više nastupa na Krugu 99 „Pravne mogućnosti ukidanja naziva Republika Srpska”, „ Memorandumi srpskih akademija”, „Obnova državnosti BiH na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a” i „Kako izaći iz socijalnog bunta građana BiH”, bliski postmodernom narativu, kao i ostali televizijski nastupi. U prethodnim godinama posebno je bio prisutan medijski angažman prof.dr. Suada Kurtćehajića kao nosioca Akademske inicijatiive za povrat Sutorine na rasvjetljavanju istine o Sutorini kao drugom bosanskohercegovačkom izlazu na more.
Također se preko trideset godina bavi Jogom i tehnikom Transcedentalne meditacije koja je sa preko sedamstotina naučnih radova dosada napravljenih u svijetu pokazala da praktikanti ove tehnike duboke relaksacije postižu napredak u svim sferama života i razvijaju puni potencijal uma uz velike koristi po zdravlje, osjećaj sreće, zadovoljstva i ispunjenosti u životu. U tom smislu je prošao skoro sve razine obrazovanja u ovoj oblasti uključujuće i Tečaj Znanosti o kreativnoj inteligenciji koja na znanstveni način objašnjava funkcionisanje tehnike Transcedentalne meditacije i koristi koje od nje imaju praktikanti. Univerzitet u Ajovi u USA je ovu tehniku primijenio na svo svoje osoblje uključujući studente i univerzitetske profesore a rezultati učinka ove tehnike na osobni razvoj su fascinantni.
Suad Kurtćehajić je ljubitelj šaha i u šahu je ostvario značajne učinke i posljednjih godina bio je učesnik najjače državne (Premijer) lige gdje je nastupao za ekipu ŠK Goražde. Također igra zahvaljujući dvojnoj registraciji i za najstariji Šahovski klub Sarajevo (osnovan 1904. godine) čiji je i član Predsjedništva. Na takmičenju u šahu Sandžačkih gradova u organizaciji Udruženja građana porijeklom iz sandžaka održanom 2016. godine osvojio je sa ekipom Bijelog Polja prvo mjesto čiji je bio kapiten i prva ploča na ovom turniru. Takođe je osvojio prvo mjesto na dva od pet dosad održanih memorijalnih turnira „Nijaz Duraković” u pojedinačnoj konkurenciji kulturnih i javnih radnika Bosne i Hercegovine u šahu.

Nedavno objavljeno