Ko je kriv za raspad Jugoslavije?

Povodom103 godine od stvaranja stare Jugoslavije 01.decembra 1918. godine pod nazivom Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je 03. oktobra 1929. godine postala Kraljevina Jugoslavija. Bosna je ušla u tu državu u ganicama koje su utvrđene na Berlinskom kongresu 1878. godine da bi u Avnoj-evskoj Jugoslaviji postala republika u istim granicama.

Možda vas zanima

Nedavno objavljeno