Da li je Jugoslavija bila prirodna ili vještačka tvorevina ?

Možda vas zanima

Debata na banjalučkoj A televiziji 2010 godine na temu “ Da li je Jugoslavija prirodna ili vještačka tvorevina” Gosti: Svetlana Broz (Titova unuka), Suad Kurtćehajić, Ranko Pejić historičar i Ivan Zvonimir Čičak.

Nedavno objavljeno