Novak Kilibarda o Bošnjacima

Možda vas zanima

Novak Kilibarda nedvosmisleno govori da u Bosni do ulaska Austro-Ugarske da nije bilo Srba i Hrvata a onda je Austrougarska propaganda bila da se svi Bošnjaci katolici prevedu u Hrvate a srpska propaganda na čemu je Kilibarda doktorirao da se svi Bošnjaci pravoslavci prevedu u Srbe.

Nedavno objavljeno