Srpski političar Rajko Kasagić o padu Banja Luke 1995. godine – “Milošević je molio Holbruka da spriječi pad grada”

Možda vas zanima

U kasno ljeto 1995. godine snage Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske, pokreću veliku ofanzivu u zapadnoj Bosni. Za nešto više od mjesec dana oslobođeno je blizu 5 000 km2 teritorije koja je bila pod kontrolom Vojske Republike Srpske, a oslobodilačka akcija dovela je snage ARBiH, HVO i HV-a na svega dvadesetak kilometara od Banja Luke. O dešavanjima iz zadnjih dana rata u BiH, izjavu je dao i poznati Banjalučanin, profesor pravnih nauka, pjesnik i prvi poslijeratni premijer Republike Srpske, dr. Rajko Kasagić:

“Holburg [Ričard] je 1995. godine došao kod Slobodana Miloševića i rekao: ‘Sutra pada Banja Luka!’ Milošević se sa njim pet sati ubjeđivao i prepirao i rekao da Banja Luka ne smije pasti. Vojska je već pravila pontonske mostove preko Vrbasa. Mi smo pozvali Miloševića i rekli da će 150 000 Banjalučana doći u Beograd ako padne Banja Luka i tražiti gdje će ih smjestiti i da će nastati humanitarna katastrofa, u kojoj će stradati 850 000 ljudi. Poslije pet sati ubjeđivanja i svađe Milošević je rekao da Srbija ulazi u rat. Holbruk kontaktira sa Klintonom, zatim zove Tuđmana i Izetbegovića i kaže im da je ‘Klinton rekao da se zaustave dalje ratne aktivnosti i napredovanje Hrvata i Muslimana. I tako je spašena Banja Luka”.

Nedavno objavljeno