Akademska inicijativa za promjene ustavnog uređenja BiH

Možda vas zanima

Članovi AIPUB-a će sutra u Sarajevu prezentirati javnosti Memorandum u kome su sadržani osnovni principi prijedloga budućih ustavnih promjena Bosne i Hercegovine.
Govornici:
* Akademik prof. dr. Suad Kurtćehajić, predsjednik AIPUB-a
* Mr.sci. Džavid Begović, predsjednik Upravnog odbora AIPUB-a
* Prof.dr. Muriz Spahić, podpredsjednik AIPUB-a, predsjednik Udruženja geografa
* Dr.sci. Jusuf Pušina, podpredsjednik AIPUB-a
* Doc.dr. Tarik Kurbegović, član Upravnog odbora AIPUB-a
* Edhem Pašić, podpredsjednik AIPUB-a, diplomata

Nedavno objavljeno