Izvještaj sa Press konferencije Akademske inicijative za  promjene Ustava BiH -AIPUB

Možda vas zanima

Na press konferenciji Predsjednik Akademske inicijative za  promjene Ustava Bosne i Hercegovine akademik prof. dr. Suad Kurtćehajić je ukazao da je Dejtonski sporazum zaustavio ratna stradanja ali je BiH učinio  nefunkcionalnom državom. I zato su potrebne korjenite promjene.  Dvoentitetsko uređenje je najveća prepreka normalnom funkcionisanju i razvoju Bosne i ono se mora ukinuti tim prije što je  presudom Internacionalnog suda  pravde u Hagu utvrđena odgovornost RS za izvršeni genocid čime je samo postojanje entiteta RS nagrada za izvršeni genocid. Bosna i Hercegovina mora postati država njenih građana a ne naroda i zato treba afirmisati bosansku nacionalnu svijest odnosno svijest pripadnosti Bosni i Hercegovini uz neosporavanje etničkih identiteta ali nikako više da oni imaju presudan uticaj u državi. Time bi se uklonili svi oblici diskriminacije koji svoju pravnu snagu crpe iz Dejtonskog ustava istakao je akademik Kurtćehajić. Bosni i Hercegovini bi trebalo vratiti njen 930 godina do dolaska Austro-Ugarske historijski naziv Bosna.

Mr.sci Džavid Begović Predsjednik UO AIPUP  je ukazao da se danas  u Bosni i Hercegovini teško mogu prepoznati politički subjekti koji bi imali snage za promjenu ustavog uređenja Bosne i Hercegovine
Istina, postojale su mnoge domaće stranačke i međunarodne  inicijative za promjenu ustava BiH, ali su nažalost sve bile bezuspješne. U takvoj situaciji se, kao  alernativa i izlaz iz bosanskohercegovačkog ćorsokaka, nameće imperativ  organiziranja nezavisnih, probosanski orijentiranih akademskih građana i asocijacija iz zemlje i svijeta koje će pripremiti cjelovit i izvodiv projekat za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine  na osnovu prethodno usaglašenih i utvrđenih osnovnih principa, a koji su prezentirani u Memorandumu AIPUB-a. Ono što je najbitnije  i na što je  ukazao Begović je definiranje aktivnog mehanizma za realizaciju tog projekta kao što je  intenzivni marketing i lobiranje koristeći medije, društvene mreže, diplomatske kanale i dr., a sve to uz povezivanje,  saglasnost i asistenciju najuticajnijih  država svijeta koje su konačno shvatile nužnost promjene ustavnog uređenja BiH.

Prof.dr.Muriz Spahić Predsjednik Udruženja geografa BiH i podpredsjednik AIPUB-a  je ukazao da je  Bosnu  i Hercegovinu potrebno  urediti  po principima i metodama geografske regionalizacije, koji se baziraju na svim dosadašnjim geografskim regionalizacijama uvažavajući fizionomske, nodalne, funkcionalne i nodalno-funkcionalne elemente cjelokupnog državnog teritorija. Definisanje regija Bosne i Hercegovine treba bazirati  na principima Evropske Unije koji polaze od nomenklature i statistike uvažavajući pri tome fizionomski, demogeografski i statistički model. U tom smislu  je predloženo polazno rješenje teritorijalnog uređenja Bosne sa četiri regije i to: Sarajevska, Tuzlanska, Mostarska i  Banjalučka makroregija. Ovakvo rješenje je slično sa ranijim prijedlogom Biskupske konferencije od 2017 godine ali i organizacijom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice istakao je Spahić.

Doc. dr. Tarik Kurbegović član UO AIPUB-a smatra da je formiranje regija u BiH, koje treba da prati promjene ustavnog uređenja neminovnost. Generalno gledano na nivou cijele države administrativni aparat kroz stalni trend rasta zaduživanja radi finansiranja istog postaje svrha sam sebi, dok se privreda gura u drugi plan. Ovakva administracija koju bi teško mogle podnositi i razvijene evropske zemlje i njeni službenici predstavlja ozbiljan finansijski teret za Bosnu i Hercegovinu  i umjesto da služi njenim gradjanima koristi iste  kako bi opravdala svoje postojanje.

Edhem Pašić penzionisani diplomata i podpredsjednik AIPUB-a smatra da  svi naši medjunarodni prijatelji smatraju da iako je Dejtonskim sporazumom okončan rat  kroz sve ove godine mira u Bosni i Hercegovini pokazalo se  da je etnonacionalna Dejtonska košulja luđačka. Zbog toga je naša zemlja  jedina u Evropi koja nezadrživo nazaduje. Osnovni razlog tome  je sto je zakovana u tri retrogradna kleronacionalizma koji oligarhijski brutalno krše najveća dostignuća prosvijećenog svijeta osnovne slobode i ljudska prava. Ovo stanje može izmijeniti i otkočiti zastoj u razvoju zemlje ,samo novi Usta, koji će svim gradjanima obezbijejediti jednaka prava. Temelj toga Ustava mora biti  gradjanin. Ako gradjanin nosi suverenitet zemlje i jednakopravnost, onda je i njegov etnos  jednakopravan. U novi Ustav želimo ugraditi najveća dostignuća prosvijećenog svijeta i vratiti zgaženi dignitet svakoj jedinki, a time i društvu u cjelini podvukao je Pašić.

Nedavno objavljeno