Krajišnik je RS proglasio 09. januara

Možda vas zanima

Krajišnik pored usvajanja Deklaracije 09. januara proglašava Republiku srpskog naroda BiH kao federalne jedinice Savezne države Jugoslavije što govori da je Đokanović lagao da nije tada proglašena RS vec samo usvojena deklaracija

Nedavno objavljeno