Akademik Suad Kurtćehajić: O Memorandumu Akademske inicijative za promjenu Ustava BiH

Možda vas zanima

Akademik prof. dr. Suad Kurtćehajić ekskluzivno za Senzor pojašnjava Akademsku inicijativu za promjenu Ustava BiH.

– Dejtonskim sporazumom je nagrađena tvorevina koja je izvršila genocid. 2007. g. nije ništa urađeno da se ta tvorevina deinstalira i da se obznani cijelom svijetu da se genocid ne isplati. Nije izvršena realizacija Aneksa 7 o povratku izbjeglih i raseljenih lica. Danas nemamo BiH kakvu smo imali. Ustavnim rješenjima koje imamo ugrađene su blokade koje onemogućavavaju normalno funkcionisanje institucija vlasti BiH, posebno one Parlamenta i Preds jedništva. Ne možemo godišnje usvojiti ni nekoliko zakona, tako da je kompletna paraliza parlamentarnog sistema BiH.

Termin ‘konstitutivni narodi’ ne postoji. Radi se o podvali u prevodu. U engleskoj jeziku se koristi termin konstituent što znači dio cjeline. To je ozbiljna stvar. Znači da su ova 3 naroda jednakopravna sa ostalim narodima i građanima BiH. Bosnu niko nije konstituirao. Bosna je iznjedrila postojeće narode.

Negira se kontinuitet Bosne. Bosna nije dejtonska tvorevina nego nastavlja svoje postojanje sa promjenjenim nazivom i sa modificiranom unutrašnjom strukturom. Prefix nije republika nego entitet. Kada se kaže RS treba se reći entitet RS. Isto važi i za FBiH. Bošnjačkom narodu se osporava pravo na jezik, kultura, tradicija i mnoge stvari. Bosanski, hrvatski i srpski jezici su ustavna kategorija i nema pravo niti jedan političar iz manjeg bh. entiteta da prevodi bosanski jezik na bošnjački.

Osporava se genocid. Presuda suda je završena stvar. Biće za vijeke vijekova. Nikakve komisije ne mogu uzdrmat tu presudu. Nacionalističke politike naših susjeda koje su razbijale Bosnu su i danas prisutne. Posebno velikosrpska politika koja je na fonu onoga što je Memorandumom SANU-a 2 predviđeno da se BiH treba razbiti u narednih 10-20 g. Dodik to radi. Relatiziviranje zločina – ne može se izjednačiti preko 1100 g. zločina za koji je odgovoran kompletni politički i vojni vrh rs-a sa nepunih 50 g. za koji je odgovarao vojni i politički vrh BiH kao legitimne sile. To je ogromna razlika.

Bosna se želi prikazati kao državna zajednica. Taj termin ne postoji – ona je država. Ne postoje zajedničke institucije. Postoje institucije BiH. Bošnjačka politička i intelektualna elita je potpuno zatajila. Jednoj Hrvatskoj se ospori vino od strane Vučića i cijela se Hrvatska digne na noge da se on mora izviniti. Bosni se osporava država, govori se o raspadu, o secesiji i reakcija je nikakva. Mi nismo još uvijek razvili sposobnost da branimo državotvorne kategorije.

Naša delegacija nije imala mandat da potpiše Dejtonski sporazum. Morali su građani 2/3 da se izjasne da prihvataju podjelu na RS i FBiH da bi podjela bila validna. Razlog je to poništenja po Bečkoj konvenciji po kojoj isti sud koji je presudio za genocid sudi.

Milošević nije imao legitimitet. SR Jugoslavija je bila nepriznata država u vrijeme Dejtonskog sporazuma. Priznata je tek 1996., a primjena u UN 2000. g. Član 51. Bečke konvencije kaže da je svaki međunarodni ugovor učinjen pod prisilom ili prijetnjom je ništavan. Mi smo bili u kontinuiranoj prijetnji.

Najjači član koji poništava svaki ugovor je član 53. To je ‘jus cogens’ norma koja zabranjuje genocid. Njena povreda poništava sporazum. Naša platfoma insistira na regionalizaciji Bosne. Zbog svih ovih stvari moguće je ukinuti entitet RS.

Prijedlog je da se ide na 4 regije:

1. Sarajevska regija

2. Tuzlanska regija

3. Banjalučka regija i

4. Mostarska regija.

Tako bi se izašlo iz ropstva koje RS pravi Bošnjacima, ali i svom narodu. Mnogi su zatočenici te tvorevine. Princip etnički se treba zamjeniti građanskim. Prava naroda se trebaju ostvarivat kroz prava građana. Svakom građaninu se treba dati jednaka šansa u startu jer je to tekovina evropskog zakonodavstva. Tako će se izvršiti transformacija BiH u modernu građansku zemlju koja ima otvorena vrata prema EU i NATO-u.

Želja nam je i vratiti historijiski naziv Bosna, afirmisati ideju bosanstva, vratiti Bosnu u avnojevske granice te time artikulisati pitanje Sutorine.

Izvor: senzor.ba

Nedavno objavljeno