Kurtćehajić: Ukinut ćemo RS, odgovorna je za genocid! Tegeltija: Otcijepit ćemo se, RS je suverena!

Možda vas zanima

Kurtćehajić: Vojska RS-a izvršila genocid, tako je presuđeno u Hagu! Tegeltija: Šta je dobijate time što je genocid?! Kurtćehajić: Ukidanje RS-a! Naplatit ćemo najmanje 30 milijardi dolara odštete u procesu žrtava protiv Karadžića i ostalih pred američkim sudom! RS učinio više zločina nego ISIL! Tegeltija: RS ima teritoriju, stanovništvo, vlast, vrhovni sud i suverena je! Kurtćehajić: Kakva suverenost, niste međunarodno priznati! Tegeltija: Entiteti su stvorili BiH! Kurtćehajić: BiH je stvorila entitete!

Kurtćehajić: RS se poziva na pravo na samoopredjeljenje, volio bih znati kako vi to zamišljate! Danas ima nekoliko hiljada naroda, a 200 i nešto država. Kad biste to pravo upotrijebili, došlo bi do Trećeg svjetskog rata!

Tegeltija: RS traži poštovanje Dejtonskog sporazuma! Pravo na samoopredjeljenje je napravljeno da formira države! Srbi su ustavni narod BiH!

Kurtćehajić: Konstitutivni nisu nikad bili!

Tegeltija: Ne postoji pravni osnov po kojem se može negirati pravo naroda da se samoopredijeli!

Kurtćehajić: Pravo na samoopredjeljenje sprskog naroda ne može se ostvariti na način da se granice BiH dovedu u pitanje! To bi se moglo desiti ako bi se srpskom narodu ugrozila prava, ako bi bio ugnjetavan, tada bi mogli reći da nisu postigli samoopredjeljenje!

Tegeltija: Zašto je došlo do rata?! Jer se nisu mogle definisati teritorije! Sada imamo izdefinisane teritorije na kojima žive narodi!

Kurtćehajić: Do rata nije došlo zbog toga!

Tegeltija: RS je teritorija! Na početku raspada Juoslavije teritorije nisu bile definisane!

Kurtćehajić: BiH je bila federalna jedinica!

Tegeltija: Prava moraju biti zapisana! Pravo na teritorijalnu cjelovitost nije nigdje zapisano! RS ima unutrašnji suverenitet!

Kurtćehajić: Kako?! Znate li vi šta je suverenost?

Tegeltija: Znam!

Kurtćehajić: Postoje teorije o podijeljenoj suverenosti, ali nje nema, postoji jedinstvena suverenost.

Tegeltija: Suverenost generalno podrazumijeva vrhovnu vlast na određenoj teritoriji. RS ima Vrhovni sud!

Kurtćehajić: Nije to to! Imamo Bosnu kao složenu državu, ali RS nema suverenitet!

Tegeltija: Suverenitet podrazumijeva vanjski suverenitet koji BiH ima i unutrašnji suverenitet. To ne mora da piše u Dejtonu, to se podrazumijeva.

Kurtćehajić: Ono što RS ima, ima na osnovu Ustava BiH!

Tegeltija: Nije tačno!

Kurtćehajić: Država je ta koja ima punu suverenost! Ustav aktima daje nadležnosti nižim razinama, RS sve što je dobila pripada entitetima.

Tegeltija: Postavljate stvari pogrešno! RS je ugovorila nadležnost.

Kurtćehajić: Kako?!

Tegeltija: Može li nešto što ne postoji da bude u preambuli Dejtonskog sporazuma?!

Kurtćehajić: Hoćete nešto da podvalite! Teza da su entiteti stvorili BiH ne stoji! Ustavom BiH su konstituirani entiteti! BiH je bila priznata od strane međunarodne zajednice, primljena je u UN bez ikakvih entiteta! Tek u Dejtonu je RS stvorena kao paradržavna tvorevina!

Tegeltija: To što vi govorite je nemoguće! Ako se nešto nalazi u njegovoj preambuli, znači da je postojalo i prije!

Kurtćehajić: Ne možete nasilu nešto predstavljati! RS nije priznata! Ne može biti država bez međunarodnog priznanja. RS nije ugovorna strana Dejtona!

Tegeltija: Jeste!

Kurtćehajić: Samo država ima legitimaciju!

Tegeltija: Vi uzimate samo ono što vama odgovara. Da li je RS subjekt Dejtona?

Kurtćehajić: Jeste subjekt, ali nije potpisnica!

Tegeltija: Jeste preko punomoćnika!

Kurtćehajić: Nije! Potpisivanjem sporazuma je počela pravna validnost RS-a.

Tegeltija: RS nije objekt sporazuma nego subjekt!

Kurtćehajić: RS ima omču oko vrata! Jedna je presuda suda UN-a kojom se presuđuje da su djela u Srebrenici genocid i da ih je izvršila VRS! Bečka konvencija je nedvosmislena! Osnov ništavosti RS-a je član Bečke konvencije, ona ne može postojati u skladu sa međunarodnim pravom. Zbog toga se RS može ukinuti!

Tegeltija: RS se ne može ukinuti! Vi možete istupiti iz Dejtonskog sporazuma! Uslov mira u sporazumu je RS! Ako govorite o ukidanju RS-a, govorite o narušavanju mira! Iza ovoga što govorite je politika! Sadržaj deklaracije SDA i vašeg programa za ukidanje RS-a su identični! SDA radi potajno na projektu formiranja bošnjačke nacionalne države! Zato poturaju priču o RS-u i stvaraju nemoguće uslove za život u BiH! RS je ukorijenjena i ne može se obezvrijediti! Trenutno traje projekat ovladavanja Federacijom, kako bi se hrvatska populacija majorizirala i da se tako ide u podjelu BiH.

Kurtćehajić: Bečka konvencija kaže da ako je utvrđena povreda prava, sporazum se može ukinuti! Pitanja se ne mogu rješavati bez referenduma! Srpski član Predsjedništva neće dati da s ovim idemo na sud! Dejtonski sporazum je osporen, ali osporenje nije izvršeno! VRS je izvršila genocid!

Tegeltija: I Vi i ja znamo da su ovo samo izreke!

Kurtćehajić: Svako slovo je dio presude!

Tegeltija: Ma to su jalove stvari, trošimo vrijeme! Od toga nema ništa!

Kurtćehajić: Američke agencije prave fondove da se žrtvama isplati ratna odšteta.

Tegeltija: RS može samo tužiti sud u Haagu. To je nestvarno, jalova priča koja ne vodi ničemu! Ne može se naplatiti!

Kurtćehajić: U ime RS-a su učinjeni strašni zločini!

Tegeltija: Onaj ko je počinio zločine počinio je u lično ime i za to je presuđen!

Kurtćehajić: Vi ste pravo završili u Banjoj Luci, a ja u Sarajevu, fali vam znanja! Postoji djelimična presuda Miloševiću u kojoj je presuđen za UZP zajedno sa vodstvom bosanskih Srba! RS je tvorevina!

Tegeltija: Republika Srpska, ne tvorevina!

Kurtćehajić: RS, manji bh. entitet, kako hoćete! Prefiks RS-a je entitet! Ne postoji termin država RS, postoji država BiH! Najveća prevara koja se desila jeste konstitutivni narodi! Narodi nisu nikada bili konstitutivni!

Tegeltija: Konstitutivni narodi su postojali i prije, ali se nisu tako zvali. Dejtonski sporazum je najveći pravni akt BiH, a ne njen Ustav!

Kurtćehajić: Dejtonski sporazum koji se može osporiti!

Tegeltija: Osporavajući ga, osporavate BiH! Kako biste ostvarili vlast i suverenost u RS?!

Kurtćehajić: Pa zvali bi međunarodnu zajednicu da nam pomogne!

Tegeltija: To što vi govorite vas dovodi u nemoguću situaciju! Ako nema Dejtona, imate faktičko stanje, de facto pravnu vlast RS-a u RS-u!

Kurtćehajić: Ona bi opet bila paratvorevina! To je bila prije Dejtona!

Tegeltija: Ovo o čemu govorite nije način na koji treba razmišljati u BiH!

Kurtćehajić: Kako vi mislite uspostaviti granice?!

Tegeltija: Uspostavljene su!

Kurtćehajić: Ma to nisu granice RS-a! Članicama UN-a će biti jasno da na našoj teritoriji postoji tvorevina!

Tegeltija: To je neostvarivo.

Kurtćehajić: Kako ste vi ostvarili RS?!

Tegeltija: U otadžbinskom ratu!

Kurtćehajić: Zločinom! Šta ste tražili u Rogatici?!

Tegeltija: Ovo što vi govorite razvaljuje BiH! Svaki put kad nešto izjavite ovako, stavili ste još jednu ciglu u proces razgrađivanja BiH! Ne postoji država koju je održao međunarodni akt!

Kurtćehajić: Mislite da je to najbolje rješenje za BiH?!

Tegeltija: Dejton je koncenzus koji je uspostavljen i ne treba ga dirati.

Kurtćehajić: Hrvatska danas postoji kao Republika Hrvatska, a ne kao NDH! I nema presudu za genocid! Ovo što vi govorite, ovaj pristup će dovesti do cijepanja BiH! Ko je pobio 100 i nešto djece u Prijedoru, kao ISIL!

Tegeltija: Ne dozvoljavam da poredite terorističku organizaciju ISIL sa RS-om. Ne dozvoljavam to!

Kurtćehajić: Jel’ vi smatrate da je izvršen genocid u Srebrenici?!

Tegeltija: Užasan zločin. Šta vam znači to genocid?! Šta dobijate s tim?! Jel’ genocid zločin?!

Kurtćehajić: Genocid je razlog poništenja Dejtona! Genocid se nije desio, on je izvršen!

Tegeltija: Niko u RS-u ne osporava da je izvršen zločin!

Kurtćehajić: U ratu se u Beogradu nije moglo čuti da je neki Srbin nekome čvoku opalio.

Tegeltija: Taj sud je ispolitizovan! To je ad hoc sud! Gdje je presudio, nađite presudu!

Kurtćehajić: Ne možete praviti paralelu sudova. Prema Haškom sudu Mladić je doživotno osuđen! Hoću da imamo Republiku BiH! Biden je rekao da mu je jasno da u BiH nije bio rat, nego planirani genocid!

Tegeltija: RS je javno puno puta rekla da je njen primarni cilj poštovanje Dejtnskog sporazuma, da je poštuje BiH i slovo Dejtona! SDA primarno već 25 godina izbjegava postizanje dogovora, zato dobio nefunkcionalnost, državu koja nikome ne koristi, ne donosi korist svojim građanima.

Kurtćehajić: Dodik je bezbroj puta rekao da prihvata slovo Dejtona. Postoji odredba koja BiH omogućuje brojne nadležnosti.

Tegeltija: Dodik je vrlo obrazovan čovjek!

Kurtćehajić: U Aneksu 10 piše da je konačni tumač Dejtona je Visoki predstavnik.

Tegeltija: Ne, nego Aneksa 10!

Kurtćehajić: Ma kakvog Aneksa 10, cijelog Dejtona!

Tegeltija: O sudbini BiH će odlučiti Bošnjaci svojim ponašanjem! Ako bude slijedili vašu filozofiju, a slaže se sa filozofijom SDA, RS će morati napustiti BiH! Hipotetički, pravo na samoopredjeljenje se ostvaruje referendumom, a nakon toga slijede konkretni potezi!

Kurtćehajić: RS ne može postojati van Dejtona, a BiH može!

Tegeltija: U hipotetičkoj situaciji s referendumom dešava se logičan slijed događaja!

Kurtćehajić: Zbog toga bi nastali incidenti!

Tegeltija: Niko od Bošnjaka ne može pokoriti milion Srba, niti može okupirati tu teritoriju!

Kurtćehajić: Raspadom Jugoslavije su najviše izgubili Bošnjaci! Svi su dobili nacionalnu državu osim Bošnjaka!

Tegeltija: Razumijem frustraciju Bošnjaka što jedini nemaju nacionalnu državu! Srbi su jedini narod koji nije riješio svoje nacionalno pitanje! Srbima ništa nije dato, bili su narod i prije Dejtona!

Kurtćehajić: Nisu bili, dajte mi jedan dokaz!

Tegeltija: Dat ću vam dokaz iz 10. vijeka!

Kurtćehajić: Tad je bila Bosna!

Tegeltija: Vi govorite neistine! Imate pisani dokument iz 10. vijeka koji Bosnu definiše kao dio Srbije!

Kurtćehajić: Narod koji je tada definisan su Bošnjani!

Tegeltija: Ne postoji presuda koja bi definisala bilo čiji genocid! Ne postoji to u međunarodnom pravu!

Kurtćehajić: Dejtonski sporazum je ništavan! Mi živimo u ugovoru koji je ništavan! Da bi ga poništili, mora postojati politička volja svjetskih zemalja. Bez međunarodne zajednice mi ne možemo osporiti RS! Nećemo ratovati da bi ukinuli RS, osim ako bi RS krenula u uništenje BiH. Ako vi nećete da izlazite, a mi nećemo na silu da ukinemo RS – rata neće biti. RS ne može postojati kao tvorevina koja je osuđena za genocid.

Tegeltija: Svi su pitali šta piše u non paperu. Tu ne piše ništa novo! Ti su prijedlozi uvijek postojali, a sad su se pojavili zbog ovakvih priča! Političko rukovodwstvo Bošnjaka neće da se dogovara! Niko ne osporava bošnjačkom narodu pravo na jezik i pismo, u RS-u se osporava da u imenu jezika stoji ima države! U Bosanskom jeziku koji vi spominjete piše da je to srpski jezik! Jel istina to?!

Kurtćehajić: Ne znam!

Tegeltija: Istina je, naravno!

Nedavno objavljeno