Najprije ustavna implementacija presuda iz Strazburga pa onda novi Izborni zakon

Možda vas zanima

Akademik prof.dr. Suad Kurtćehajić poslao je poruku Evropskoj uniji koja bi morala da da prioritet ustavnoj implementaciji presuda Suda za ljudska prava u Strazburgu prije utvrđivanja i donošenja novog Izbornog zakona za Bosnu i Hercegovinu. Kurtćehajić smatra da, uvažavajući evropske vrijednosti odnosno prava i slobode predviđene u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i u njenim protokolima i koja čl. 2. st. 2 čini sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine, najprije treba napraviti promjene Ustava Bosne i Hercegovine koje će u potpunosti omogućiti implementaciju Suda za ljudska prava u Strazburgu Sejdić-Finci, Ilijas Pilav i Aida Zornić pa tek onda pristupiti izradi i donošenju novog izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Nedavno objavljeno