Apel Bosanske akademije nauka i umjetnosti “Kulin ban”

Bosanskohercegovačkim političarima, ambasadama u Bosni i Hercegovini, Visokom predstavniku, organizacijama međunarodne zajednice, nevladinim organizacijama, intelektualcima i drugima koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao svoju domovinu - da se probude i da dignu glas protiv najave bezočnog urušavanja države Bosne i Hercegovine

Možda vas zanima

Oličena u djelovanju Milorada Dodika i njegovih pristalica, danas je na sceni ista ona velikosrpska politika Radovana Karadžića i Ratka Mladića koja je dovela do užasnih ratnih zločina, uključujući i genocid, zbog čega je taj dvojac pravosnažno osuđen na doživotnu robiju, a gotovo cijeli politički i vojni vrh na kazne dugogodišnjeg (nekolicina i doživotnog) zatvora.

Kako je poznato, u namjeri da razbije Bosnu i Hercegovinu velikosrpska politika spriječena je zahvaljujući djelovanju Armije RBiH, ali i NATO-pakta krajem augusta i početkom septembra 1995. godine, te je rat protiv Bosne i Hercegovine okončan Mirovnim sporazumom 21. novembra u Daytonu. Ali taj sporazum, koji je potpisan u Parizu 14. decembra, nije omogućio razvoj Bosne i Hercegovine kao funkcionalne države. Naprotiv, istim onim snagama koje Bosnu i Hercegovinu nisu uspjele razbiti agresijom dao je mogućnost da svoj plan ostvaruju u miru, kontinuirao podrivajući i destabilizirajući državu.

Najava Milorada Dodika o „povlačenju“ saglasnosti za formiranje Oružanih snaga i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, te „vraćanja“ na nivo entiteta svih nadležnosti koje su date državi – predstavlja do sada najozbiljniji udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Stoga je izrazito važno podsjetiti da su državi sve nadležnosti date na osnovu odredbe Ustava Bosne i Hercegovine o dodatnim nadležnostima.

Odredba člana 3. Ustava odnosi se na nadležnosti države Bosne i Hercegovine.

Član 1. stav 1. taksativno navodi deset nadležnosti države, a ista odredba (u stavu 5. člana 3.) govori o dodatnim nadležnostima koje također pripadaju Bosni i Hercegovini. O dodatnim nadležnostima države u Ustavu doslovno stoji slijedeće:

 „a) Bosna i Hercegovina će preuzeti nadležnost u onim stvarima u kojima se o tome postigne saglasnost entiteta; stvarima koje su predviđene u Aneksima 5 – 8 Općeg okvirnog sporazuma; ili koje su potrebne za očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, u skladu sa podjelom nadležnosti među institucijama Bosne i Hercegovine. Dodatne institucije mogu biti uspostavljene prema potrebi za vršenje ovih nadležnosti.

Visoki predstavnik je osoba koja daje tumačenje o tome šta je potrebno dati u nadležnost Bosne i Hercegovine da bi se ispunio sadržaj ove odredbe. Visoki predstavnik je ustanovljen Aneksom 10, a u članu 5. tog aneksa jasno i nedvosmisleno stoji da je on konačni tumač civilnog dijela Dejtonskog sporazuma, dakle svega osim Aneksa 1 koji se odnosi na vojnu implementaciju.

Ponašajući se kao da ne postoji ova izuzetno važna ustavna odredba o dodatnim nadležnostima, Milorad Dodik najavljuje da će ukinuti nadležnosti države Bosne i Hercegovine na koje je, pored ostalog, data i saglasnost Republike srpske.

Dodikova najava državnog udara

Eksplicitnu najavu državnog udara prestavlja Dodikova izjava da će u Narodnoj skupštini Republike srpske izvršiti “vraćanje” nadležnosti koje su, koristeći ustavnu odredbu o dodatnim nadležnostima, visoki predstavnici prenijeli na Bosnu i Hercegovinu, te da će se, u slučaju da u tome budu spriječeni, aktivirati priča o mirnoj disoluciji – što je, zapravo, naziv za raspad države, odnosno za “izlazak” Rs-a iz Bosne i Hercegovine.

Nakon brojnih izjava o tome da je Bosna i Hercegovina „nemoguća država“ i da on želi njen nestanak, rasističkih omalovažavanja bošnjačkog naroda, mnoštva gnusnih uvreda na račun ranijih Visokih predstavnika i osporavanja legaliteta Chistiana Schmidta – Dodik je posljednjim izjavama stigao do Rubikona. Evidentno je da će on svojim postupcima Bosnu i Hercegovinu uvesti u novi rat, jer ne možemo u isto vrijeme imati i mir i takvu osobu na političkoj sceni. Bosna i Hercegovina ne smije dalje biti pasivni talac tog izrazito destruktivnog, očito pomahnitalog čovjeka i njegovih opasnih namjera.

Zato Bosanska akademija nauka i umjetnosti „Kulin ban“ apeluje:

Visoki predstavnik, predstavnici zemalja članica Kontakt-grupe koji su i svjedoci potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, međunarodna zajednica, a prije svih Ujedinjene nacije i Evropska unija moraju poduzeti mjere da se Milorad Dodik kao eksponent neonacizma hitno suspenduje iz politike, čime će biti dato i upozorenje njegovim istomišljenicima.

Odgovorni bosanskohercegovački političari, bez obzira na stranačku pripadnost, intelektualci i svi drugi građani kojima je Bosna i Hercegovina u srcu moraju dići glas – kako bi svima bilo stavljeno do znanja da neće biti dopušteno razaranje Bosne i Hercegovine.

Nedavno objavljeno