Inicijativa za povratak Republike BiH

Možda vas zanima

Bosanska akademija nauka i umjetnosti “Kulin ban”, Udruženje generala Bosne i Hercegovine i Savez udruženja boraca Patriotske lige Bosne i Hercegovine odlučili su da pokrenu inicijativu za povratak i proglašenje Republike Bosne i Hercegovine ukoliko Narodna skupština bosanskohercegovačkog entiteta Rs izvrši protivustavno “vraćanje” državnih nadležnosti na entitetsku razinu, jer bi to predstavljalo nezakonitu uzurpaciju državnih nadležnosti i rušenje ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine, što bi značilo i suštinsko poništenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Inicijativa će biti otvorena i za druge organizacije, kao i za istaknute individue.

Cilj inicijative je povratak Bosne i Hercegovine u pređašnje stanje na osnovu Ustavnog zakona od 12. decembra 1995. godine koji je donijela Skupština Republike Bosne i Hercegovine, a koji u članu 1. Stav 2. sadrži odredbu:

“Ako se Međunarodni mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu i Ustav Bosne i Hercegovine ne budu provodili, Republika Bosna i Hercegovina može proglasiti nevažećim Međunarodni mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu i nastaviti da djeluje kao međunarodno priznata, suverena i nezavisna država, u skladu sa Ustavom Republike Bosne i Hercegovine.”

Ova inicijativa ima uslovni kakrakter: mehanizam vraćanja u pravni status Republike Bosne i Hercegovine bit će pokrenut u slučaju da se u Narodnoj skupštini bosanskohercegovačkog entiteta Rs – u novembru ili u bilo kojem drugom terminu – realizuje najavljena Dodikova namjera o “povlačenju saglasnosti i vraćanju nadležnosti koje su date državi Bosni i Hercegovini”.

Dodikova iredentistička politika je, naime, pod izgovorom “vraćanja na izvorni Dejton” pokrenula proces razbijanja Bosne i Hercegovine i izlaska bosanskohercegovačkog entiteta Rs iz države, i to u dva koraka. Prvi u formi samostalnog bosanskohercegovačkog entiteta Rs u okviru Bosne i Hercegovine koja, osim stanovništva, u tom viđenju ne treba da ima ništa od onoga što državu čini državom, dakle bez teritorije i efektivne vlasti, a drugi korak bio bi definitivni izlazak bosanskohercegovačkog entiteta Rs iz države Bosne i Hercegovine.

Član 3. stav 3. b) Ustava Bosne i Hercegovine potpuno je jasan:

“Entiteti i sve njihove niže jedinice u potpunosti će se pridržavati Ustava, koji dokida one odredbe zakona Bosne i Hercegovine i ustava i zakona entiteta koje su protivne Ustavu, kao i odlukama institucija Bosne i Hercegovine. Opća načela međunarodnog prava su sastavni dio pravnog poretka sustava Bosne i Hercegovine.”

Ova odredba jasno ukazuje da je država Bosna i Hercegovina nadređena entitetima.

Druga odredba na osnovu koje je izvršen prijenos nadležnosti na državnu razinu sadržana je u odredbi Ustava Bosne i Hercegovine o dodatnim nadležnostima, gdje je Bosni i Hercegovini, pored deset taksativno navedenih nadležnosti određenih članom 3. stav 1, slovom Daytona dato u nadležnost i sve ono što potpada pod odredbu o dodatnim nadležnostima sadržanu u članu 3. stav. 5. gdje stoji:

“Bosna i Hercegovina će preuzeti nadležnost u onim stvarima u kojima se o tome postigne saglasnost entiteta; stvarima koje su predviđene u Aneksima 5-8 Općeg okvirnog sporazuma; ili koje su potrebne za očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, u skladu sa podjelom nadležnosti među institucijama Bosne i Hercegovine. Dodatne institucije mogu biti uspostavljene prema potrebi za vršenje ovih nadležnosti.”

Potrebno je podsjetiti i poziciju Visokog predstavnika koji je ustanovljen Aneksom X, gdje u članu 5. stoji da je on konačni tumač kad je posrijedi civilna implementacija Dejtonskog sporazuma.

Mehanizme povratka na pređašnje stanje, odnosno konstatiranje da je odlukama Narodne skupštine bosanskohercegovačkog entiteta Rs izvršen udar na pravni poredak Bosne i Hercegovine i poništenje Dejtonskog sporazuma, te donošenje Deklaracije o proglašenju Republike Bosne i Hercegovine sa Ustavom od 1974. godine i svim usvojenim amandmanima, članovi inicijative za povratak Republike Bosne i Hercegovine će precizirati u narednom periodu.

Sarajevo, 2.11.2021. godine

Nedavno objavljeno