BANUK: Dodikova secesionistička politika, njene posljedice i kako je zaustaviti

Možda vas zanima

Bosanska akademija nauka i umjetnosti “Kulin ban“ danas je u hotelu Evropa
organizirala akademski diskurs na temu: „Dodikova secesionistička politika, njene posljedice i kako je zaustaviti“. Moderator je bio akademik prof.dr. Muriz Spahić koji je ukazao da je jedan od ciljeva Akademije pored standardnog bavljenja naukom i umjetnošću poput svih drugih akademija da kroz akademske diskurse analizirajući aktuelne društveno-političke probleme, i davanju prijedloga i rješenja kako se postaviti prema njima pomogne Bosni i Hercegovini i probosanskim snagama u očuvanju jedine nam domovine i njenom
približavanju Evropskoj uniji i NATO savezu. Potom je prepustio riječ Predsjedniku
BANUK-a akademiku prof.dr. Suadu Kurtćehajiću koji je na samom početku ukazao da je
Dodik personifikacija secesionističke i iredentističke politike u Bosni i Hercegovini čiji je cilj
da u određenom periodu kada se stvore potrebne pretpostavke podijeli Bosnu i Hercegovinu po modelu Češke i Slovačke i nakon toga ostvari zajednicu sa Srbijom kao državom gdje Srbi čine većinu.

Jedna od neophodnih pretpostavki za ostvarenje tog cilja jeste ostvariti entitetsko
vlasništvo nad zemljištem (poljoprivrednim, šumskim, vodozemljištem) ne osvrćući se na
činjenicu da je na osnovu Sporazuma o pitanju sukcesije republika bivše SFRJ od 2001.
godine ta imovina pripala BiH. U tom smislu Dodika ne zanima ni sukcesija ni presuda
Ustavnog suda čije su odluke Ustavom BiH (čl.3.stav.3b ) nadređene entitetima i uz to
konačne i obavezujuće. Dodiku je savršeno jasno da se secesija nikada neće moći ostvariti
bez vlasništva nad zemljom. U tom smislu odluke Ustavnog suda BiH ne poštuje sa
prigovorom da su antiustavne (naravno po njegovom tumačenju prava).
Sa svojim pravnim establištmentom osmislio je cijelu konstrukciju neistina kako bi
nepokretnu državnu imovinu uknjižio na entitet RS. Rekao je da je to pitanje slovom Dejtona odnosno Ustava BiH dato entitetu Rs. Pri tome se poziva na član 3.stav.3 a) koji kaže: sve vladine funkcije i ovlaštenja koja nisu ovim Ustavom izričito povjerena institucijama Bosne i Hercegovine pripadaju entitetima. Ono što je brutalna laž jeste da ova odredba na koju se Dodik i njegovi istomišljenici pozivaju je da ona ne govori o vlasništvu već o funkcijama i ovlaštenjima. Direktor firme ima brojne funkcije i ovlaštenja ali ne mora biti vlasnik daje kao primjer akademik Kurtćehajić. Tako i vlasništvo nad zemljištem ne mora značiti da se neće pravo korištenje pod dogovorenim uslovima dati entitetima, kantonima i općinama ali titular vlasništva i dalje ostaje država. Čudno je da mu niko od njegovih koalicionih partnera nije ovu istinu sasuo u brk na zajedničkim sesijama proteklih dana.
Druga velika neistina koju godinama Dodik i protagonisti njegove politike mantraju je
da je Rs u Dejtonu stvorila BiH zajedno sa entitetom FBiH i da je to osnov vlasništva nad
zemljištem kao i unutrašnje suverenosti. I zato se hoće slaviti 9. januar kao datum kad su
bosanski Srbi protivustavno 1992. godine stvorili paradržavu tada nazvanu Republika
srpskog naroda u Bosni i Hercegovini koja je u avgustu promijenila naziv u Srpska republika a u septembru iste godine u Republika srpska.
I unatoč više presuda Ustavnog suda da se taj dan ne može slaviti kao Dan entiteta RS
što podliježe krivičnoj sankciji za koje je propisana minimalna kazna zatvora od šest mjeseci zatvora Dodik sa svojim istomišljenicima nastavlja da prkosi zakonu ismijavajući time pravosudni sistem Bosne i Hercegovine. Također akademik Kurtćehajić ističe da entitet Rs nije imao nikakvo priznanje do potpisivanja Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH kao
njegovog sastavnog dijela gdje jasno stoji da jedino Bosna i Hercegovina ima državnopravni kontinuitet a da je tim ustavom promijenjena njena unutrašnja struktura prema kojoj će se ona sastojati ( a ne da je sastavljena kako manipuliraju Dodik i njegovi) od dva entiteta FBiH i Rs tako da je postojanje entiteta Rs striktno vezano za postojanje Dejtonskog sporazuma kao međunarodnog ugovora.
Također podvlači akademik Kurtćehajić ne pominje se nikakav suverenitet entiteta, a
suverenitet Bosne i Hercegovine pominje se na brojnim mjestima. Nažalost u entitetu Rs se
uči na studijama da je BiH unija koju su stvorile Rs i FBiH i prenijele na nju svoju vanjsku
suverenost uz istovremeno zadržavanje unutrašnje suverenosti. Još jedna laž jer Bosna nije
bila rastavljena pa da je neko sastavlja. Ona je bila napadnuta od strane protagonista
velikosrpske politike s namjerom da Srbi stvore zaokružen prostor na kojem će živjeti u
jednoj državi i na kraju su legitimni pretstavnici BiH bili pritisnuti da potpišu unutrašnju
modifikaciju Bosne i Hercegovine. Također se u medijskom prostoru se od strane ne samo
Dodikovog tima nego i gotovo svih političara i intelektualaca koji dolaze iz entiteta Rs
koriste neustavni termini državna zajednica umjesto država BiH ili samo Bosna i
Hercegovina, zajedničke institucije umjesto institucije Bosne i Hercegovine čime se hoće
ukazati na podvojenost BiH, a Dodikov specijalitet je da umjesto umjesto entitet Rs govori
država Rs. Spisku Dodikovog bezobraznog kršenja ustavnih normi nama kraja.
Tako Dodik iako se kune u slovo Dejtona njegova politika negira etnički identitet
Bošnjaka nazivajući ih muslimanima (vjerskom skupinom) Negira im i bosanski jezik iako je
u članu 2.Ustava BiH stav 4. slovom zabranjen svaki oblik diskriminacije uključujući
nacionalno ili socijalno porijeklo, jezik itd., čime Dodik krši ustavne norme.
Stalno podvlači da je jedino moguća Dejtonska Bosna i Hercegovina ali poštivanjem
slova a ne duha Dejtona a u isto vrijeme govori da Sarajevo nije njegov glavni grad iako to
jasno piše u članu 1.stav 5. Ustava BiH. Više puta je istakao da ne voli Bosnu i Hercegovinu i da joj želi što brži kraj te da će entitet Rs i Republika Srbija jednog dana biti jedno.
Negira da je u i oko Srebrenice izvršen genocid iako je to presudio Internacionalni sud
pravde u Hagu 26. 2. 2007. godine.
Veliča presuđene ratne zločince Karadžića i Mladića kao srpske heroje. Brutalno vrijeđa bivše i sadašnjeg Visokog predstavnika. Ismijava javno Predsjednika SAD Bajdena.
Neprekidno generiše svijest građana u entitetu Rs da su oni država što mu uvelikoj mjeri i
uspijeva. Učinio je više prestupa zbog kojih su ga visoki predstavnici trebali isključiti iz
politike nego svih 59 političara iz entiteta Rs koje je Ešdaun smijenio u jednom danu. A
ipak to se nije desilo i ne može a da se ne nametne pitanje zašto. Sa njim na čelu Rs je teška i neizvjesna budućnost Bosne i Hercegovine.
Pri tome samo postojanje entiteta Rs bošnjački narod koji čini apsolutnu većinu u BiH
stalno podsjeća na činjenicu da je genocid nagrađen jer je sa jedne strane presuđeno da su
pripadnici vojske Rs izvršili zločin genocida u i oko Srebrenice počev od 13. jula 1995.
godine ( član 297. presude) a sa druge strane kompletan vojni i politički vrh tada paradržavne tvorevine Rs je presuđen na visoke kazne zatvora uključujući i više doživotnih kazni kao i presuda za genocid od strane Privremenog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. A Slobodanu Miloševiću je u djelimičnoj presudi tog suda koja ima snagu samostalne presude i koja je pravnosnažna presuđeno za genocid u sedam bh gradova kao i Udruženi zločinački poduhvat.
Zbog svega navedenog akademik Suad Kurtćehajić predlaže probosanskim političkim
snagama da se čim prije usmjere na:
1. Dobijanje Savjetodavnog mišljenja od strane Internacionalnog suda pravde u
Hagu da li je postojanje entiteta Rs nakon svih presuda oba suda u Hagu u skladu
sa međunarodnim pravom. Inicijativu ne mora pokrenuti Bosna i Hercegovina već
bilo koja država sponzor pred Generalnom skupštinom UN koja će predmet dalje
usmjeriti prema sudu.
2. U isto vrijeme poslati jednog Bošnjaka i Hrvata u Strazbur prema Sudu za ljudska
prava sa pravnom ekipom i tužbenim zahtjevom sa pitanjem: da li se jedan entitet
može zvati ekskluzivno po jednom narodu s obzirom na činjenicu da su Bošnjaci,
Srbi i Hrvati kao i drugi narodi i građani BiH ravnopravni na cijelom prostoru BiH
kao i prostoru oba entiteta i uz navođenje brojnih dokaza da Srbi u BiH to
smatraju ekskluzivnim prostorom prije svega srpskog naroda a tako se i ponašaju.
3. Po pitanju imovine ne smije se Dodiku ništa popustiti. BiH pripada u vlasništvo
sve ono što i drugim državama nastalim na tlu ex Jugoslavije jer sukcesor nisu
entiteti već država Bosna i Hercegovina.
4. Insistirati od Visokog predstavnika i u tom pogledu sve uraditi da se upozna cijela
međunarodna zajednica da se Bosna i Hercegovina može učiniti daleko
funkcionalnijom državom ako bi se dosljedno primijenio treći dio odredbe o
dodatnim nadležnostima (čl.3.stav. 5.c) gdje jasno stoji da će Bosna i Hercegovina
preuzeti u nadležnost i ona pitanja koja su potrebna da se očuva njen suverenitet,
teritorijalni integritet, politička nezavisnost i međunarodnopravni subjektivitet. Za
primjenu ovog dijela odredbe o dodatnim nadležnostima države BiH ne treba
suglasnost entiteta već tumačenje i odluka Visokog predstavnika kao konačnog
tumača civilnog dijela Dejtonskog sporazuma (Aneks 10. čl. 5.)
5. Pokrenuti procese naknade štete protiv entiteta Rs kao pravnog nasljednika
paradržave Rs ( koja po međunarodnom pravu odgovara za sve što je učinjeno u
njeno ime na prostoru koje je kontrolisala kao i dejstava sa prostora koje je
kontrolisala i kojima je drugome učinjena šteta na isti način kao da je bila država
u punom kapacitetu). Samo šteta Sarajevu iznosi desetine milijardi eura i od toga
se radi žrtava i svega onoga što se dogodilo ne smije odustati. To bi trebao
pokrenuti grad Sarajevo pred nadležnim domaćim sudom a isto treba uraditi i i
pogledu desetine drugih gradova koje su bile predmet rušenja vojske Rs-a. Time
bi Rs u ekonomskom smislu bila bačen na koljena što bi otvorilo raspravu o
novom modernijem uređenju Bosne i Hercegovine. Treba ovdje napomenuti da se
proces priznanja američkih presuda žrtava protiv Karadžića i ostalih vodi pred dva
suda zemalja članica EU i da su te presude pravosnažne i izvršne te da se samo
čeka priznanje na tlu EU što bi bila obaveza svake članice s obzirom na
međusobni sporazum o priznanju presuda između SAD i EU. Radi se o presudama
koje su sa kamatama za naše uslove dostigle basnoslovne sume od više desetina
milijardi dolara.
Suština svih ovih radnji je da se stane na kraj procesu unistenja i razbijanja Bosne i
Hercegovine koji je započeo Radovan Karadžić ali nije završio i koji nastavlja Milorad
Dodik. Na potezu su naši izabrani predstavnici vlasti ali i Visoki predstavnik kao i
međunarodna zajednica kojoj iznova treba ponavljati ovdje navedene činjenice i mogućnosti zaključuje akademik Kurtćehajić.

Nedavno objavljeno