BiH prijeti jugoslovenski scenario raspada – Situacija je gotovo identična kao tri mjeseca pred početak raspada SFRJ

Možda vas zanima

Stanje u BiH je izuzetno ozbiljno. Mnogo ozbiljnije nego što građani BiH misle. Dao sam smjernice koje su mogle pomoći BiH i niko od političara ni da mrdne, niti da me zovne,  niti da odgovori na moje pozive. Smjernice su besmislene ako ih niko od političkih aktera ne preuzme kao platformu za spas BiH. Moja goruća želja je bila da uđem u Parlament BiH ne da bi tamo nešto posebno uradio,  jer klauzula saglasnosti entitetske trećine odnosno pet poslanika iz entiteta Rs omogućuju Dodiku da se nijedan zakon ne donese  do novih izbora, već da imam politički kredibilitet u razgovoru sa Šmitom i predstavnicima stranih ambasada u BiH da im ukažem  na pravne mogućnosti ako nam žele pomoći. Na moju žalost  a iskren da budem bez pretjerivanja i umišljenosti  veliku štetu za opstanak BiH nisam prošao. Nastavio sam djelovati koliko sam mogao preko Bosanske akademije nauka i umjetnosti “Kulin ban”
Sad  sam duboko zabrinut za opstanak BiH. Jer ako  Dodik ne bude krivično procesuiran zbog krivičnog djela djelovanja protiv ustavnog poretka ustanovljenog izmjenama izbornog zakona BiH i ako ne bude istovremeno suspendovan od Visokog predstavnika  zbog narušavanja Dejtonskog sprazuma, ali ne običnog već dovođenja u pitanje pravnog funkcionisanja države,a pritom imamo izjavu  Eskobara da nije sazrelo vrijeme za kažnjavanje Dodika BiH nam ostaje samo na papiru. Alarm se mora uključiti.
I možemo mantrati do besvijesti Bosna ne može pasti, ona je hiljadugodišnja kategorija
( zaboravljajući da od 1463-1992 BiH nije bila nezavisna država)  to  neće zaustaviti njen nestanak.
Napravit ću paralelu sa ex SFRJ. Uzalud je Lazar Mojsov govorio neće ova zemlja pasti lupivši šakom o sto da sam mu povjerovao zbog siline njegovog nastupa i odlučnosti. Međutim nakon  provedenog referenduma Slovenije za nezavisnost u decembru 1990.godine i  neuspješne sjednice Predsjedništva SFRJ od 13-15 marta 1991. godine da se uvede vanredno vojno stanje   koje je imalo za cilj zaustaviti započetu secesiju Slovenije i Hrvatske koje su samo tri mjeseca nakon toga 25 juna 1991. godine proglasile nezavisnost da bi se voljom drugih jugoslovenskih republika to pretvorilo u disoluciju ili razdruživanje kako je to imenovala Badinterova komisija Jugoslavija se raspala.
Dodik je često govorio da će se BiH raspasti po modelu Jugoslavije i to se upravo dešava. Imamo sličnu situaciju kao SFRJ od druge polovine marta 1991. godine a to su nefunkcionalnost  pravnog poretka i Dodikovu najavu puta u nezavisnost Rs.
Nemogućnost funkcionisanja Predsiedništva BiH, Parlamentarne skupštine kao i poslednje institucije gdje nemamo etničku blokadu Ustavnog suda BiH te tri naroda koje se samoproglašavaju nacijama što pretpostavlja imanje države (iako nema pojam nacija u Ustavu BiH).
Jedina razlika od Jugoslavije je prisustvo internacionalne zajednice oličene u Visokom predstavniku i partnerstvo sa NATO-om . Ako oni zakažu ili nas iznevjere a puno od njih očekujemo mi nemamo pravni odgovor da se zaustavi  podjela BiH koja bi mogla odmah reaktivirati aspiracije  Čovića da oni neće ostati sa nama na pola bh prostora   i okrenuti ga   prema Hrvatskoj republici Herceg- Bosni.  E tad ostaje Bošnjacima  njihova bošnjačka nacionalna drzava Bosna  u dvije odvojene enklave kao Palestincima koje bi zajedno imale možda malo više od 20% današnje Bosne i Hercegovine.
Molio bih pravnike da me demantuju ako nisam u pravu.
Tada imamo dvije mogućnosti a obadvije imaju pravnu manjkavost ali se na to ne bi trebali osvrtati.
Prva je da pozivajući se na prirodno pravo  na odbranu zemlje Predsjednik Parlamenta Republike Bosne i Hercegovine Miro Lazović pozove sve žive članove Parlamenta Republike BiH, da se ustanovi prisustvo i kvorum i da se na bazi Ustavnog zakona od 12. decembra 1995. godine koji je ta skupština usvojila zbog njegovog neizvršenja poništi Dejtonski mirovni sporazum i reaktivira Ustav BiH što može dovesti do oružanog sukoba koji se može izbjeći samo ako internacionalna  zajednica pravovremeno reagira.
Drugi način je da također koristeći prirodno  pravo na odbranu zemlje Predsjedništvo BiH iako protivno Ustavu donese odluku 2:1 o tome da će se ubuduće većinski odlučivati u Predsjedništvu  sve dok je ugrožen pravni poredak zemlje  a isto tako Parlament BiH sazvati i donijeti odluku da se suspenduje entitetska trećina i da će se odlučivati prostom većinom ( 50%) plus jedan glas sve dok se također pravni poredak ne dovede u normalu.
Oružane snage staviti u funkciju Predsjedništva u punu pripravnost tajođer odlukom 2:1. Ako može entitet Rs da protivno odredbi čl. 3 stav 3.b) Ustava BiH koji govori o nadređenosti države entitetima

“Eniteti i sve njihove administrativne jedinice ce se u potpunosti pridrzavati ovog Ustava, kojim se stavljaju van snage zakonske odredbe Bosne i Hercegovine i ustavne i zakonske odredbe entiteta koje mu nisu saglasne, kao i odluka institucija Bosne i Hercegovine. Opsta nacela medjunarodnog prava su sastavni dio pravnog poretka Bosne i Hercegovine i entiteta”

protivustavno donosi odluke, onda se ne može očekivati da državni organi koji imaju obavezu i pravo da zaštite zemlju ne promijene način odlučivanja kako bi se omogućilo funkcionisanje državnih institucija bez mehanizama blokade koju koriste politički predstavnici iz entiteta Rs u institucijama BiH.
Na žalost oba ova rješenja za spas BiH ako NATO i internacionalna zajednica ne reaguju mogu biti uvod u oružane sukobe na tlu BiH. Ali nema druge mogućnosti ako Visoki predstavnik i sudovi ne reaguju, kao i NATO. O tome trebamo dobro razmisliti da li imamo kapacitete ući u ovaj proces.
Alternativa je podjela  zemlje za koju godinama puštamo da se urušava i samo isprazno ponavljamo Bosna neće pasti.
I još jedan primjer prirodnog prava na odbranu zemlje. Tito je nakon kapitulacije  Kraljevine Jugoslavije 17.aprila 1941. godine, sa potpuno nelegalnim i neligitimnim Politbiroom Komunističke partije Jugoslavije 04. jula 1941. godine donio Odluku o dizanju naroda Jugoslavije na ustanak da bi na osnovu istog tog prava  formirao nove institucije vlasti što je rezultiralo zasjedanjem  AVNOJ-a 29. novembra 1943.godine u Jajcu i proglašenjem  Demokratske  Federativne Jugoslavije čime je prekinut pravni kontinuitet Kraljevine  Jugoslavije.
BiH ima puno bolju situaciju. Ima već postojeće institucije koje treba staviti u funkciju odbrane BiH a u međuvremenu većinom glasova  u Predsjedništvu i Parlamentu  BiH donijeti odluku da zbog ozbiljnog narušavanja pravnog poretka BiH ne vrijedi konsenzus u Predsjedništvu već prosta  većina (2:1) a isto tako u Parlamentu BiH gdje  se suspenduje klauzula  entitetske trećine i odlučuje prostom većinom glasova sve dok se entitet Rs ne vrati u pravne okvire BiH.
Dodik je kocku bacio. Na potezu su probosanske snage koje trebaju prekinuti sa napadima jedni na druge, razmišljanjima  o tome da se dodvore biračima jer je vrlo moguće da ne dočekamo nove izbore, zbiju u redove jedan za sve, svi za jednoga i sve svoje kapacitete stave u odbranu BiH

Nedavno objavljeno