Akademik Kurtćehajić: BiH prijeti raspad ako se ništa ne preduzme

Možda vas zanima

Stanje u BiH je izuzetno ozbiljno. Mnogo ozbiljnije nego što građani BiH misle. Akademik prof. dr. Suad  Kurtćehajić ističe da je dao   smjernice koje bi mogli  pomoći BiH

Kaže da niko od političara ni da mrdne po tom pitanju niti ga je kontaktirao osim par iznimki.

A da je BiH  ozbiljna zemlja i da njeni političari hoće da čuju mišljenja i ideje svojih  intelektualaca  odmah bi po njihovoj spoznaji političke elite okupljene u političkim strankama formirale timove za njihovu simultanu realizaciju. Smjernice su besmislene ako ih niko od političkih aktera ne preuzme kao platformu za spas BiH.

Kurtćehajić je duboko  zabrinut za opstanak BiH. Jer ako Dodik ne bude krivično procesuiran zbog krivičnog djela djelovanja protiv ustavnog poretka ustanovljenog izmjenama izbornog zakona BiH i ako ne bude istovremeno suspendovan od Visokog predstavnika zbog narušavanja Dejtonskog sprazuma, ali ne običnog već dovođenja u pitanje pravnog funkcionisanja države, a pritom imamo izjavu Eskobara da nije sazrelo vrijeme za kažnjavanje Dodika, BiH nam ostaje samo na papiru. Alarm se mora uključiti.

Mi  možemo mantrati do besvijesti Bosna ne može pasti, ona je hiljadugodišnja kategorija

( zaboravljajući da od 1463-1992 BiH nije bila nezavisna država) to neće zaustaviti njen nestanak.

Kurtćehajić je napravio  paralelu sa ex SFRJ. Uzalud je Lazar Mojsov govorio neće ova zemlja pasti lupivši snažno šakom što je stvaralo utisak da Jugoslavija ima mehanizme da se ne dozvoli njen raspad. Nakon provedenog referenduma Slovenije za nezavisnost u decembru 1990. godine i neuspješne sjednice Predsjedništva SFRJ od 13-15 marta 1991. godine da se uvede vanredno vojno stanje koje je imalo za cilj zaustaviti započetu secesiju Slovenije i Hrvatske koje su samo tri mjeseca nakon toga 25 juna 1991. godine proglasile nezavisnost da bi se voljom drugih jugoslovenskih republika na Internacionalnoj konferenciji u Hagu formiranoj u septembru 1993. godine to pretvorilo u disoluciju ili razdruživanje kako je to imenovala Badinterova komisija Jugoslavija se raspala.

Izvještaji CIA ukazuju na raspad BiH. 1981. godine kada je CIA dala izvještaj da će se Jugoslavija raspasti na problemu Kosova mislili smo da fantaziraju. Jedanaest godina kasnije Jugoslavije više nije bilo.

Dodik je često govorio da će se BiH raspasti po modelu Jugoslavije i to se upravo dešava. Imamo sličnu situaciju kao SFRJ od druge polovine marta 1991. godine a to su nefunkcionalnost pravnog poretka i Dodikovu najavu puta u nezavisnost Rs.

Nemogućnost funkcionisanja Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine kao i poslednje institucije gdje nemamo etničku blokadu Ustavnog suda BiH, te tri naroda koje se godinama u političkom diskursu samoproglašavaju nacijama što pretpostavlja imanje države iako nema pojam nacija u Ustavu BiH uzdrmavaju temelje opstanka naše države.

Jedina razlika od Jugoslavije je prisustvo internacionalne zajednice oličene u Visokom predstavniku i partnerstvo sa NATO-om. Ako oni zakažu ili nas iznevjere a puno od njih očekujemo mi nemamo pravni odgovor da se zaustavi podjela BiH koja bi mogla odmah reaktivirati aspiracije Čovića da oni neće ostati sa nama na pola bh prostora i okrenuti ga prema vaskrsavanju Hrvatske republike  Herceg- Bosne. Tada  ostaje Bošnjacima njihova bošnjačka nacionalna drzava Bosna u dvije odvojene enklave kao Palestincima koje bi zajedno imale možda malo više od 20% današnje Bosne i Hercegovine.

Kao poslednje pokušaje Kurtćehajić   ukazuje na dvije mogućnosti koje  imaju pravnu manjkavost ali se na to ne bi trebali osvrtati.

Prva je da pozivajući se na prirodno pravo na odbranu zemlje Predsjednik Parlamenta Republike Bosne i Hercegovine Miro Lazović pozove sve žive članove Parlamenta Republike BiH, da se ustanovi prisustvo i kvorum i da se na bazi Ustavnog zakona od 12. decembra 1995. godine koji je ta skupština usvojila zbog njegovog neizvršenja poništi Dejtonski mirovni sporazum i reaktivira Ustav BiH što istina u procesu implementacije Republike BiH može dovesti do oružanog sukoba sa Dodikovim snagama koje bi se proglasile paravojnim formacijama a koji se može izbjeći samo ako internacionalna zajednica pravovremeno reagira i omogući redefiniranje dejtonske BiH bez entiteta kroz novu internacionalnu konferenciju o Bosni i Hercegovini.

Drugi način i možda bolji i jednostavniji je  da također koristeći prirodno pravo na odbranu zemlje Predsjedništvo BiH iako to nije u potpunosti u skladu sa Ustavom BiH donese odluku 2:1 ( bez konsenzusa) o tome da će se u BiH  većinski odlučivati u Predsjedništvu sve dok je ugrožen pravni poredak zemlje i traje antiustavno stanje izazvano odlukama Narodne skupštine entiteta Rs i politikom Milorada Dodika. Također sazvati  Parlament BiH  i opet na bazi prirodnog prava na odbranu zemlje donijeti odluku da se suspenduje entitetska trećina i da će se odlučivati prostom većinom  50% plus jedan glas sve dok se  pravni poredak BiH  ne dovede u normalu.

 Oružane snage staviti  u u punu pripravnost također odlukom  Predsjedništva 2:1.

Ako može entitet Rs da protivno odredbi Ustava BiH koji govori o nadređenosti države entitetima  protivustavno donosi odluke, onda se ne može očekivati da državni organi koji imaju obavezu i pravo da zaštite zemlju ne promijene način odlučivanja kako bi se omogućilo funkcionisanje državnih institucija bez mehanizama blokade koju koriste politički predstavnici iz entiteta Rs u institucijama BiH.

(čl. 3 stav 3.b)

“Eniteti i sve njihove administrativne jedinice ce se u potpunosti pridrzavati ovog Ustava, kojim se stavljaju van snage zakonske odredbe Bosne i Hercegovine i ustavne i zakonske odredbe entiteta koje mu nisu saglasne, kao i odluka institucija Bosne i Hercegovine. Opsta nacela medjunarodnog prava su sastavni dio pravnog poretka Bosne i Hercegovine i entiteta”

Na žalost oba ova rješenja za spas BiH ako NATO i internacionalna zajednica ne reaguju mogu biti uvod u oružane sukobe na tlu BiH u kojoj bi institucije BiH i oružane snage bile legalne a oni koji ih napuste bili odgovarajućim  pravnim aktima proglašeni dezerterima a Dodikove oružane snage paradržavnim sa krivičnom odgovornošću za sve radnje koje nakon tih akata budu vršile. Ali nema druge mogućnosti ako Visoki predstavnik i sudovi ne reaguju, kao i NATO ako se želi sačuvati BiH. O tome šta da preduzmemo trebamo dobro razmisliti smatra Kurtćehajić-

Alternativa je podjela zemlje za koju godinama puštamo da se urušava i samo isprazno ponavljamo Bosna neće pasti.

Pri tome je akademik Kurtćehajić ukazao na  jedan primjer prirodnog prava na odbranu zemlje. Tito je nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije 17.aprila 1941. godine, sa potpuno nelegalnim i neligitimnim Politbiroom Komunističke partije Jugoslavije 04. jula 1941. godine donio Odluku o dizanju naroda Jugoslavije na ustanak da bi na osnovu istog tog prava formirao nove institucije vlasti što je rezultiralo zasjedanjem AVNOJ-a 29. novembra 1943.godine u Jajcu i proglašenjem Demokratske Federativne Jugoslavije čime je prekinut pravni kontinuitet Kraljevine Jugoslavije.

BiH se u tom pogledu nalazi u puno boljoj   situaciji. Ima već postojeće institucije koje treba staviti u funkciju odbrane BiH a u međuvremenu većinom glasova u Predsjedništvu i Parlamentu BiH donijeti pomenutu odluku da zbog ozbiljnog narušavanja i nemogućnosti funkcionisanja  pravnog poretka BiH ne vrijedi konsenzus u Predsjedništvu već prosta većina (2:1) a isto tako u Parlamentu BiH treba suspendovati  klauzulu entitetske trećine i donositi odluke  prostom većinom glasova sve dok se entitet Rs ne vrati u pravne okvire BiH.

Dodik je kocku bacio. Na potezu su  sve probosanske snage, koje su velikodržavne službe naših susjeda subverzivnom djelatnošću pocijepale na komade, koje trebaju prekinuti sa napadima jedni na druge, podmetati jedni drugima da su izdajnici, prestati razmišljati o tome da se dodvore biračima jer je vrlo moguće da ne dočekamo nove izbore. Trebaju se zbiti  u redove jedan za sve, svi za jednoga i sve svoje kapacitete staviti u odbranu BiH kojoj ozbiljno prijeti nestanak bar dok traje ovo stanje koje je izazvala Dodikova politika i  dok Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govori o teškim vremenima koji dolaze za Srbe u entitetu Rs ne objašnjavajući da je Dodikova antiustavna politika dovela BiH u pravno neodrživo stanje završava akademik Kurtćehajić.

Nedavno objavljeno