Akademik Kurtćehajić: BiH bez Bosanaca neće opstati

Da li je važnije biti Bošnjak ili sačuvati BiH

Možda vas zanima

Akademik Suad Kurtćehajić smatra da je BiH osuđena na nestanak ukoliko njen matični narod Bosanci ne izađu iz kategorije ostalih naroda i vremenom ne zauzmu pijadestal među njenim narodima.
Francuski model nacije koji dominira u svijetu i izjednačava naciju sa državljanstvom je potpuno neprimjenjiv za nas jer ne postoji opći konsenzus koji je pretpostavka da bi taj model funkcionisao.
Prvo što moramo da shvatimo da sve zemlje ex Jugoslavije žive po istočnom konceptu gdje su narod i nacija jedno. Neki naši intelektualci pričaju o fantomskoj bosanskoj naciji kojoj svi pripadamo koja u stvarnosti ne postoji jer nema konsenusa za to dok nam je u isto vrijeme bosanski narod u grupi ostalih.
I dok sve države na prostoru ex Jugoslavije imaju ime svog naroda vezano za državu Slovenija Slovence, Srbija Srbe, Hrvatska Hrvate, Makedonija Makedonce, Crna Gora Crnogorce koji su ujedno i matični narod i nacija i najbrojniji su u svojim državama mi imamo narod Bosance koji bi trebao biti matični narod i koji je izveden iz naziva države a koji je u grupi ostalih naroda.
Sa dubokom podjelom na tri etnonacijska i religijska identiteta Bošnjacima,Srbima i Hrvatima Bosna i Hercegovina ide u sunovrat što odgovara velikodržavnim politikama susjeda a propast je za sve one koji vole Bosnu.
Ako već nije kasno za opstanak BiH koja je u mnogo dubljoj krizi nego što naši građani vide i ne budemo li razvijali svijest koju imaju svi naši susjedi o svom matičnom narodu da smo Bosanci i etnički i nacionalno i da je Bosanac prvi, osnovni, najprirodniji i najlogičniji naziv izveden iz imena države nama spasa nema. Možemo ostati bez države a onda nas u svijetu ako budemo razbacani niko iz Bosne neće prepoznavati ni kao Bošnjake ni kao Srbe ni kao Hrvate već Bosance i bit ćemo kao Kurdi narod bez zemlje.
Da li je naziv Bošnjak koji je 1993. godine na bošnjačkom saboru zamijenio naziv Musliman i odmah se vezao za islamski identitet a da građane pri tome niko nije pitao da li žele da im etničko i nacionalno ime bude Bosanac ili Bošnjak važniji od opstanka BiH.
Akademik Kurtćehajić pri tome podvlači da već nekoliko mjeseci entitet Rs nije u pravnom poretku BiH. Protivustavno su organi entiteta Rs suspendovali Ustavni sud BiH, njegove odluke, Visokog predstavnika i njegove odluke i protivustavno uknjižili 98 % državnog zemljišta u svoje vlasništvo a Ustav BiH nema pravne mehanizme da se tome suprostavi. Jedino Visoki predstavnik to može ali to nije uradio jer je morao suspendovati iz politike Dodika i sve glavne aktere antiustavnog djelovanja.
I zato akademik Kurtćehajić smatra da je okretanje bosanstvu kao multireligijskom etničkom i nacionalnom identitetu koji ima ime izvedeno iz naziva zemlje i koji je u prirodi Bosne i Hercegovine i zbacivanje okova etnoreligijskih identiteta uslov opstanka i budućnosti Bosne i okretanja BiH pozitivnim tokovima. Sve drugo vodi u dalje podjele i tiho umiranje naše države.

Nedavno objavljeno