Akademik Kurtćehajić: Uputstvo muslimanima u Crnoj Gori u vezi predstojećeg popisa

Možda vas zanima

U vezi predstojećeg skorog popisa u Crnoj Gori imam obavezu odgovoriti na pitanje koje mi postavljaju moje Sandžaklije kako da se muslimani u Crnoj Gori izjasne s obzirom na afirmiranje ideje bosanstva koje je u ovih nekoliko mjeseci aktuelno u Bosni i Hercegovini. Polazeći od činjenice da je ideja bosanstva na početku i da će vrijeme pokazati u kom pravcu će ići ovaj proces te da se novi popis u Bosni i Hercegovini očekuje naredne ili za dvije godine a u Crnoj Gori ove godine na jesen, te s obzirom da je naziv Bošnjak uz koji je u najvećoj mjeri vezan islamski identitet etabliran u BiH i prelazi 50% stanovništa BiH i da je u etničkom smislu povezan sa svim ljudima koji žive svuda u svijetu i koji pripadaju bosanskoj tradiciji, kulturi, običajima, jeziku, religiji prirodno je da se svi muslimani u Crnoj Gori izjasne kao Bošnjaci. Ako pogledamo nacionalni sastav Crne Gore, prema službenim rezultatima popisa 2011. Crnogorci: 278.865 (44,98 %) Srbi: 178.110 (28,73 %) Bošnjaci: 53.605 (8,65%) Albanci: 30.439 (4,91 %) Muslimani: 20.537 (3,31 %) Romi: 6.251 (1,01 %) Hrvati: 6.021 (0,97 %) neizjašnjeni: 30.170 (4,87 %), možemo vidjeti da se 53.605 stanovnika Crne Gore izjasnilo kao Bošnjaci ili 8,65%. Iako pripadaju istom narodu 20.537 ili 3,31% su se izjasnili kao Muslimani što je katastrofalna greška jer religijski identitet ne može biti etnički identitet ali to je eho jednog političkog rješenja u Jugoslaviji kada se jugoslovenskim muslimanima 1968. godine dalo da se pišu kao poseban narod Muslimani sa velikim M. i još uvijek ne shvataju svu smijuriju ovog izjašnjavanja. Zamislite da se Milo Đukanović religijski odredi kao pravoslavac a etnički kao Pravoslavac sa velikim P svi bi popadali od smijeha. Ovo sam samo naveo kao primjer potpune skaradnosti ovakvog načina izjašnjavanja jer muslimana u svijetu ima preko dvije milijarde ali svi oni imaju svoj etnički i nacionalni identitet koji nije vezan uz naziv musliman.

Treća skupina muslimana su oni koji se pišu kao Crnogorci islamske vjeroispovijesti i čiji broj ne možemo znati jer su skriveni u okviru crnogorske etničke skupine koja je najbrojnija sa blizu 280.000 što je 44,48%. Argument koji bih dao muslimanima u Crnoj Gori da se pišu kao Bošnjaci leži u primjeru BiH. Naime gotovo svi pravoslavci i katolici u BiH koji su rođeni u BiH i čiji preci nisu imali nikakav kontakt sa Srbijom pišu se u BiH Srbi i Hrvati jer osjećaju da pripadaju istoj kulturnoj, običajnoj, jezičkoj i religijskoj tradiciji sa Srbima i Hrvatima u Srbiji i Hrvatskoj. Apsurdno je onda da se muslimani u Crnoj Gori pišu Crnogorcima kad dijele isti iste običaje, kulturu, tradiciju i jezik kao i Bošnjaci u Bosni i cijelom svijetu. Ako bi bili jedinstveni da prihvate ovu argumentaciju i sve tri skupine Bošnjaci muslimani, Muslimani muslimani, Crnogorci muslimani se odrede kao Bošnjaci muslimani približit će se procentu od 20% u Crnoj Gori. Postoji jedna važna razlika u pogledu BiH i Crne Gore koju je važno imati u vidu. Prostor Novopazarskog sandžaka je od 1463 godine do 02.februara 1877. godine bio u sastavu najprije bosanskog sandžaka, pa onda bosanskog pašaluka pa vilajeta dakle preko 400 godina da ne računamo da su dijelovi Novopazaskog sandžaka bili i u srednjevjekovnoj bosanskoj državi, a u sastavu Crne Gore dio Novopazarskog sandžaka je od 1912. godine dakle 111 godina tako da su mnogo snažnije kulturološke, običajne, jezičke i druge veze ostvarene sa Bosnom nego sa Crnom Gorom.

Nedavno objavljeno