Kurtćehajić: 43,5% nemuslimana se izjasnilo kao Bosanci na popisu 2013.

Možda vas zanima

Akademik prof.dr. Suad Kurtćehajić u svojoj borbi za afirmaciju bosanstva se susreće sa najčešćim argumentom koji Bošnjaci ističu protiv Bosanaca da se  niko drugi osim bosanskih muslimana neće pisati u Bosance.
Statistički podaci sa popisa od 2013. godine obaraju  tu besmislicu.
Na popisu 2013. godine bilo je 37.100 Bosanaca.
Kao što se da   vidjeti na popisu 2013.,  56,5% pripadnika islamske i muslimanske vjere su se upisali kao Bosanci a
43,5 % nemuslimana se upisalo kao Bosanci.
Preciznije 17.522  Bosanca je reklo sa mu je vjera islamska, a 3.449 da je muslimanska, znači zajedno 20.971 (ukupno 56,5%).
Pored  Bosanaca katoličke vjere kojih je 1.888 ima i onih rimokatoličke  69 te grkokatoličke 3, tako da je Bosanaca katolika ustvari 1.888+69+3= 1.960
( ukupno 5,28%).Kod Bosanaca pravoslavne vjere 1.910 ima i Bosanaca srpske vjere 19 pa je to ukupno 1.929 (ukupno (ukupno 5,20%).
Bosanci ateisti=5.444, agnostici=2.195,
(20, 60 % ateisti i agnostici zajedno),neizjašnjen 3.838, (10,35%.)
Akademik Kurtćehajić smatra da ime Bosanac koji je prvi, pravi, najprirodniji, najlogičniji,savremen naziv za pripadnost bosanskom narodu i naciji i  vezan je uz ime države pripada svima onima koji smatraju da pripadaju bosanskoj kulturi, tradiciji, historiji, bez obzira da li žive u BiH ili van nje i bez obzira na odnos prema Bogu jer Bosanac uključuje sve religije kao i ateiste.
Sa ekspanzijom bosanstva jačaće integrativni procesi u BiH zaključuje akademik Kurtćehajić.

Nedavno objavljeno