Latić: Narod, nacionalizam i šovinizam u islamskom svijetu

Možda vas zanima

Danas je u organizaciji Bosanske akademije nauka i umjetnosti “Kulin ban” u hotelu Holiday održan naučni diskurs na temu: “Narod, nacionalizam i šovinizam u islamskom svijetu“ na kojem je govorio akademik Džemaludin Latić. Moderator je bio Abi Muhtari, počasni član BANUK-a. Akademik Džemaludin Latić je objašnjavajući  etimologiju riječi koje se odnose na zadatu temu: al-qawm (narod), aš-šu’b (narod, nacija, etnos), al-qabila (rod, pleme), al-milla (vjerske vrijednosti, kultura i običaji), kao i al-‘asabiyya (vjerski fanatizam i mržnja), obrazložio kur’anske poglede na ova pitanja i iznio na koji način Kur’an i Sunnet osuđuju i liječe ove društvene bolesti. Svoje izlaganje je često povezivao sa pogledima Ursa Altermatta, švicarskog sociologa, koji je, u svojoj knjizi Etnonacionalizam u Evropi…, Sarajevo nazvao evropskim svjetionikom, i to prvenstveno po millet-sistemu u kome je Bosna živjela stoljećima i čiji su tragovi i danas snažno prisutni u njoj. Na temelju ovih istraživanja, akademik Latić je iznio svoju „rekonstrukciju“ (kur’anskog) millet-sistema u savremenoj Bosni i Hercegovini zalažući se za novi tip bratstva i jedinstva na univerzalnim monoteističkim osnovama.

Nedavno objavljeno