U Sarajevu promovisana knjiga „Bosna od početaka do prijema u UN“ autorice Nedžle Kurtćehajić

Danas, 3. jula 2024. godine održana je promocija knjige pod naslovom „Bosna od početaka do prijema u UN“ autorice Nedžle Kurtćehajić.

Možda vas zanima

Promociju je otvorila moderatorica, Berina Beširović sa biografijom autorice i tehničkim detaljima o knjizi. Moderatorica je predstavila naučno istraživački dosadašnji uspjeh i potencijal autorice. „Promovirana knjiga ima 120 strana, izdata je u 300 primjeraka i predstavlja osnovu za sva buduća istraživanja i saznanja o bosanskoj državnosti“, istakla je moderatorica.

Predsjednik Bosanske akademije nauka i umjetnosti „Kulin ban“ akademik prof. dr.
Suad Kurtćehajić je nakon uvodne riječi moderatorke MA Berine Beširović preuzeo riječ.
Istakao je da je sa jedne strane promotor a sa druge otac mlade autorice i da je srećan da je ona napisala jednu ovakvu knjigu koja daje pregled državno-pravne vertikale Bosne od
njenog prvog pominjanja do prijema u UN. Ono što je istakao jeste da se autorica potrudila
da nam osvijetli Bosnu kakva jeste što nije nimalo jednostavno u vrijeme kada historičari i
pisci na prostoru ex Jugoslavije friziraju historiju svojih naroda i država kako bi kod svog
naroda probudili i podigli nacionalni ponos a da pri tome malo razmišljaju o pogubnosti
takvog pristupa kreiranja željene historije umjesto da se objektivno rasvijetle važni
historijski događaji. Bosni to nije potrebno smatra Kurtćehajić.

Današnja Bosna i Hercegovina ima svoje uporište u svojoj srednjevjekovnoj državnosti posebno njenom bosanskom kraljevstvu koje je priznato od tada moćnih sila Ugarske i Vatikana i to joj daje pravo na njeno današnje postojanje, očuvanje i zaštitu jer je Bosna bila država kada mnoge današnje države nisu ni postojale kao takve na tlu Evrope. Na kraju je Suad Kurtćehajić rekao da se nada će sa ovom knjigom i promocijom Nedžla dobiti snažan podsticaj za dalji naučni rad i pisanje novih knjiga kako bi dala svoj doprinos bosanskom društvu i našoj državi.

Akademik Aleksandar Knežević je istakao da je veliki značaj ove knjige što daje
dosta detaljan prikaz značajnih događaja iz istorije Bosne / Bosne i Hercegovine, prikaz
oslobođen političkiih kvalifikacija ili ličnog mišljenja. O čemu god neko želi da istražuje,
govori ili piše može da nađe pozadinu svojih istraživanja u ovoj knjizi, a zatim da unosi
dopunu – svoja istraživanja i svoje naučne ili političke stavove. Ovo može biti podloga za
mnoga naredna istraživanja.

U knjizi se daje opis obilježja Bosne u periodima: srednjovjekovna Bosna, Bosna u
sastavu Osmanlijskog carstva, Bosna i Herecgovina pod Austrugarskom, Bosna i
Hercegovina između dvaju svjetskih ratova, obnova državnosti Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina u jugoslovenskoj federaciji. Već sama formulacija naziva poglavlja upućuje na pravilno, objektvno rezonovanje i razlikovanje historijskih perioda. U nastavku se u knjizi govori o krizi jugoslovenske civilizacije tokom 80-tih godina prošlog vijeka, te o pristupu internacionalne zajednice u jugoslovnskoj krizi. Slijedi međunarodna konferencija za Jugoslaviju i međunarodno priznanje Bosne. Ovaj dio je, posebno, popraćen značajnim
brojem referencija. Impozantno je da se u radu mlada autorica referiše čak na preko stotinu izvora u obliku fus-nota u tekstu i popisom korištene literature na kraju knjige zaključuje Knežević.
Doc. dr. Muhamed Šemoski između ostalog je kazao da je autorica Nedžla
Kurtćehajić ovom knjigom pokazala svoj raskošni naučnoistraživački potencijal. Ovu tvrdnju
prema onome što je on mogao primijetiti, bazira na činjenici da je autorica inspirirana
velikim brojem različitih naučnih djela mnogih naučnika i mislilaca, te koristeći veliki broj
relevantnih izvora, metodološki kao i epistemološki kriterij, prati sve aspekte naučnog
saznanja. Upravo zbog toga on smatra da je ova knjiga od velikog značaja naučnoj i široj
javnosti.

Na kraju je uzela riječ mlada autorica MA Nedžla Kurtćehajić koja se zahvalila
promotorima i publici i rekla da su oni dovoljno rekli a da sama knjiga mnogo više govori od svega što bi ona imala za reći i da će knjiga koja nastavlja svoj život pomoći široj čitalačkoj publici da se upoznaju ili podsjete na hiljadugodišnju historiju Bosne.
Moderatorica MA Berina Beširović se zahvalila učesnicima promocije i publici i toplo
preporučila ovu knjigu čitateljstvu.

Nedavno objavljeno